Σχόλια του WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση για την ΕΠΜ 11α Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ και ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ