Φωτογραφία: © Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
Δείξε μου τη φωτογραφία
Δείξε μου το περιεχόμενο

Το δάσος και τα μάτια μας

Οι αλλαγές στις χρήσεις γης απειλούν τα δασικά οικοσυστήματα. Αφορούν κυρίως την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων στον φυσικό χώρο, αλλά και την αλλαγή της μορφής της βλάστησης. Η επέκταση των γεωργικών εκτάσεων, οι πιέσεις από τον τουρισμό και η άναρχη οικοδομική δραστηριότητα, έχουν συχνά ως αποτέλεσμα στη θέση του καμένου δάσους να «ξεφυτρώνει» τσιμέντο.

Επιβάλλεται διαρκής παρακολούθηση των δασών και των αλλαγών στις χρήσεις γης, αλλά και δημοσιοποίηση αυτής της πληροφορίας. Επίσης απαιτείται ανάληψη νομικών και πολιτικών παρεμβάσεων προς αντιμετώπιση κάθε παρανομίας.

Το WWF Ελλάς σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και με την υποστήριξη ενεργών πολιτών, αναπτύσσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του δασικού πλούτου της χώρας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη των καμένων δασικών εκτάσεων, αλλά και στην τόνωση της δυνατότητας των πολιτών να παρεμβαίνουν.

Παρακολούθηση

Από την εικόνα που μας δίνουν οι δορυφόροι μπορούμε να εντοπίσουμε τις αλλαγές στις καλύψεις γης και βλέποντας μακροσκοπικά να αξιολογήσουμε τη δασοκάλυψη και να εκτιμήσουμε τις επιδράσεις των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή. Στη δράση αυτή συνεργαστήκαμε με το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Δορυφορικές αποτυπώσεις - Επιτόπιες πραγματογνωμοσύνες

Μετά από κάθε μεγάλη δασική πυρκαγιά εργαζόμαστε στο πεδίο για την έγκαιρη αποτύπωση της έκτασης των καμένων περιοχών και την αποτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει. Την πραγματογνωμοσύνη στο πεδίο ακολουθεί η σύνταξη αναφορών και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι αναφορές αυτές διατίθενται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες για διευκόλυνση του έργου τους και δίνονται στη δημοσιότητα για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Συνολικά αποτυπώσαμε δορυφορικά τις καμένες εκτάσεις σε:

Για όλες τις παραπάνω περιοχές διαμορφώσαμε προτάσεις αποκατάστασης. Σε πολλές περιοχές και μετά από συνεργασία με τις τοπικές δασικές υπηρεσίες, υιοθετήθηκαν οι προτάσεις μας για τη λήψη μέτρων προκειμένου να ανακάμψει το φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο, στην προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Καϊάφα, ανεστάλησαν οι εργασίες υλοτόμησης και απομάκρυνσης των καμένων δέντρων, αφού κατέστρεφαν τη φυσική αναγέννηση και υποβάθμιζαν το ευρύτερο οικοσύστημα. Στη Ρόδο και στον Κεντρικό Έβρο υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης καμένων δένδρων προκειμένου να ενισχυθεί η φυσική αναγέννηση των ειδών πεύκης, να προστατευτεί και να εμπλουτιστεί το έδαφος και να αυξηθεί συνολικά η λειτουργία του βιότοπου ως καταφυγίου της δασικής πανίδας. Τέλος, στην Κρήτη μετά από δικές μας πιέσεις, περιφράχθηκε το φοινικόδασος προκειμένου να αποτραπεί η έλευση των επισκεπτών μέχρι να ανακάμψει το οικοσύστημα.

Τα αποτελέσματα των δορυφορικών αποτυπώσεων καθώς οι οικολογικοί απολογισμοί προκάλεσαν 12 ερωτήσεις στη Βουλή και παράλληλα απασχόλησαν έντονα και τα ΜΜΕ με:

  • 232 δημοσιεύματα
  • 157 ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις

Αποτύπωση των καλύψεων γης για την περίοδο 1987 - 2007

Η συνολική αποτύπωση των καλύψεων γης και η χαρτογράφηση των αλλαγών που σημειώθηκαν κατά τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελεί μια εργασία που εκπονείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της δράσης, δεν υπήρχαν συγκεντρωμένα σε ανάλογη κλίμακα χωρικά δεδομένα για τις καλύψεις γης και τις τάσεις αλλαγών τους. Τα αποτελέσματα της δράσης αξιοποιούνται σε σειρά παρεμβάσεων, στην τεκμηρίωση διαχειριστικών προτάσεων, την αξιολόγηση παλαιότερων διαχειριστικών πρακτικών αλλά και την περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της αποτύπωσης των καλύψεων γης.

Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα που προέκυψαν από τη δράση αυτή:

  • Στοιχειοθέτησαν και υποστήριξαν τον νόμο για τη βιοποικιλότητα, ειδικά σε σχέση με τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης.
  • Παρουσιάστηκαν στον Oργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και στήριξαν το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής.
  • Χρησιμοποιούνται εκτενώς από ερευνητές και φοιτητές.
  • Αξιοποιήθηκαν στην έρευνα που ολοκληρώσαμε για το Τσακάλι στην Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική.
  • Αξιοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της έκθεση καταγραφής των αυθαιρέτων του νομού Αττικής.
  • Αποτέλεσαν τη βάση για την εξειδικευμένη ανάλυση των αλλαγών κάλυψης γης εντός και περιμετρικά των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας (δίκτυο Natura και εθνικά θεσμοθετημένες περιοχές όπως Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί, Υγρότοποι Ραμσάρ), καθώς και για την εξειδικευμένη καταγραφή των αλλαγών κάλυψης γης σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας (Υμηττός, Κασσάνδρα, Τριχωνίδα, Παρνασσός, Πομακοχώρια, Ζαγοροχώρια, Ξυλόκαστρο) για τα τελευταία 60 χρόνια, με τη χρήση αεροφωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας.

Επιπλέον, με στόχο τη διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό:

  • Αποτυπώθηκαν στο χάρτη του Οικοσκοπίου, τη διαδικτυακή εφαρμογή του WWF Ελλάς, η ιστορική και πρόσφατη καταγραφή των καλύψεων γης στην Ελλάδα . Επιλέξτε την ενότητα «Καλύψεις Γης» για να δείτε και να συγκρίνετε τη χαρτογράφηση των δύο μελετώμενων ετών.
  • Εκδόθηκε ο τόμος με τίτλο "Η Ελλάδα τότε και τώρα: Διαχρονική Χαρτογράφηση των καλύψεων γης, 1987-2007". Στα επιμέρους κεφάλαια του παρουσιάζονται αναλυτικά η καταγραφή των καλύψεων γης των δύο μελετώμενων ετών και η αποτύπωση των σημαντικότερων αλλαγών στις καλύψεις γης για κάθε ένα από τα εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Παράλληλα ειδικοί επιστήμονες αναλύουν τις γενικότερες τάσεις αλλαγής της κάλυψης του χώρου στην Ελλάδα.

+ Περισσότερα

- Περισσότερα

Πληροφορία και ενημέρωση

Όλα όσα γνωρίζαμε για τα ελληνικά δάση και ευρύτερα για το περιβάλλον της χώρας μας, συγκεντρώθηκαν και αναδείχθηκαν μέσα από ενιαίες καινοτόμες πλατφόρμες, προκειμένου να έχουν εύκολη πρόσβαση οι πολίτες. Για την εργασία αυτή, αξιοποιήθηκαν επίσημα πρωτογενή δεδομένα των φορέων της πολιτείας και στοιχεία από επιστημονικές εργασίες και αναφορές της οργάνωσης. Το αποτέλεσμα, πιο άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για όλους.

Οικοσκόπιο

Δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων για το ελληνικό περιβάλλον, διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στόχος του Οικοσκόπιου είναι να βοηθήσει υπηρεσίες και φορείς στη λήψη αποφάσεων, να συμβάλει στην ανάπτυξη σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πάνω απ' όλα να υποστηρίξει τους πολίτες και τις τοπικές οργανώσεις στην έγκαιρη αντίληψη και κατανόηση περιπτώσεων υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Το Οικοσκόπιο πλέον αποτελεί εργαλείο άντλησης περιβαλλοντικής πληροφορίας για περισσότερους από 1.200 πολίτες κάθε μήνα και ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το ελληνικό φυσικό περιβάλλον για ενεργούς πολίτες, φορείς και υπηρεσίες, σπουδαστές και επιστήμονες.

+ Περισσότερα

- Περισσότερα

Νομική δράση

Όταν οι πολίτες χρειάζονται υποστήριξη στην ανάδειξη και επίλυση ενός σοβαρού περιβαλλοντικού ζητήματος, η παρέμβαση του νομικού τομέα γίνεται επιτακτική. Μέσω της Νομικής Ομάδας Υποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς, υποβάλαμε στις αρμόδιες αρχές 159 καταγγελίες για παράνομες ενέργειες σε δασικές εκτάσεις. Οι περισσότερες από τις καταγγελίες προέκυψαν από την παρουσία μας στο πεδίο και ειδικότερα από τη δράση αποτύπωσης της κατάστασης των καμένων περιοχών της Πελοποννήσου.

Λειτουργήσαμε συμβουλευτικά στον Συνήγορο του Πολίτη για τις επισκέψεις εκπροσώπων του στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Αρχής για την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 2007. Συνεχίζουμε και διατηρούμε αυτή τη συνεργασία για θέματα που αφορούν τις καμένες εκτάσεις της Πελοποννήσου και την προστασία τους.