BLUE PANDA

Το Blue Panda, το ιστιοπλοϊκό σκάφος του WWF ανοίγει πανιά για την προστασία της Μεσογείου! Θα ταξιδέψει σε έξι σημαντικές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές μεταφέροντας το μήνυμα για υγιείς και καλύτερα προστατευμένες θάλασσες, με στάση στη Ζάκυνθο από τις 17 έως τις 25 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η υγεία και η προστασία των ελληνικών θαλασσών και της Μεσογείου είναι βασική προϋπόθεση για το μέλλον και την ευημερία μας. Τώρα είναι η στιγμή να ζητήσουμε από την Πολιτεία να θωρακίσει τον θαλάσσιο πλούτο μας και να περάσει από τα “χαρτιά” στην πράξη! 

Παρότι το 20% των ελληνικών θαλασσών εντάσσεται στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, μόλις το 1% προστατεύεται αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Χωρίς όμως επαρκείς και σωστά διαχειριζόμενες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ), δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον απίστευτο θαλάσσιο πλούτο της χώρας μας, να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και εν τέλει να ευημερήσουμε. 

Για αυτό ζητάμε από την Πολιτεία να περάσει από τα “χαρτιά” στην πράξη και να δεσμευτεί άμεσα για: 

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  • Να ολοκληρωθούν άμεσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και να εκδοθούν προεδρικά διατάγματα, με τα οποία θα θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και σχέδια διαχείρισης των περιοχών αυτών.
  • Να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι (χρήματα, ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός) για ολοκληρωμένη εφαρμογή και παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και από τους υπόλοιπους φορείς διακυβέρνησης των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών.
  • Να δημιουργηθεί άμεσα ενιαίο σύστημα φύλαξης για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τις περιφέρειες, τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
 2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΘΠΠ ΣΤΟ 30%
  • Να υπάρξει θεσμική και ουσιαστική προστασία τουλάχιστον του 30% των θαλασσών και στη χώρα μας όπως και σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ.
 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
  • Η προστασία και η διαχείριση των ΘΠΠ αφορά όλες τις δραστηριότητες που ασκούνται μέσα σε αυτές, όπως η αλιεία, ο τουρισμός και η ναυσιπλοΐα. Ζητάμε τον συντονισμό και τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων και φορέων ώστε να δημιουργηθεί ένα πραγματικά αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας.

Η ανάγκη για όλα τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρη ακόμη και στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, όπου η προστασία της μοναδικής χελώνας καρέτα συνδέεται άμεσα με την ορθή ρύθμιση των τουριστικών δραστηριοτήτων και της αλιείας στον Κόλπο του Λαγανά και όχι μόνο. 

Η προστασία των ελληνικών θαλασσών που διασφαλίζει υγεία και ευημερία για όλους μας αλλά και για το περιβάλλον, δεν χωράει καθυστερήσεις. Σε χρειαζόμαστε μαζί μας για να προστατέψουμε τους θησαυρούς μας. Υπόγραψε τώρα!

* Οι υπογραφές θα παραδοθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Μεσόγειος είναι το σπίτι μας

Η Μεσόγειος, μέρος της οποίας είναι και οι δικές μας θάλασσες, είναι εξαιρετικά πλούσια σε βιοποικιλότητα και πολύ σημαντική από οικονομική άποψη, με τα έσοδα από την εκμετάλλευση των πόρων της να αγγίζουν τα 450 δισ. δολάρια. Ωστόσο, τα στοιχεία για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Μεσογείου είναι ανησυχητικά: το 75% των ιχθυοαποθεμάτων είναι υπεραλιευμένα, η θαλάσσια βιοποικιλότητα υποβαθμίζεται ραγδαία, και η θερμοκρασία της αυξάνεται 20% πιο γρήγορα από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη.

Στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) βρίσκεται η παραλία των Σεκανίων  το σημαντικότερο «μαιευτήριο» της Μεσογείου - και η παραλία με τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε φωλιές παγκοσμίως - για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Το WWF Ελλάς βρίσκεται εδώ και 30 χρόνια στα Σεκάνια και είτε αυτόνομα ή μέσα από συμμετοχή στον Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ προστατεύει το σημείο που επιλέγει να επιστρέφει κάθε χρόνο το σημαντικό αυτό είδος,  το οποίο  έχει  παρουσία περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια στις θάλασσες. 

Το ιστιοφόρο Blue Panda από τις 17 έως τις 25 Ιουλίου 2021 θα βρίσκεται στη Ζάκυνθο, ένα νησί που αποτελεί παράλληλα κι έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκομένων για την προστασία αλλά και την ανάδειξη της αξίας των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και την ευημερία των ανθρώπων. 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ 2021

Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο που αναγκαστήκαμε -λόγω της πανδημίας- να βρεθούμε περισσότερο στη στεριά παρά στη θάλασσα, ξεκινάμε ξανά το συναρπαστικό μας ταξίδι για να προστατεύσουμε τους θησαυρούς της Μεσογείου. Από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, θα κάνουμε στάσεις σε 6 σημεία-σταθμούς για να εξερευνήσουμε θαλάσσια είδη, να συναντηθούμε με τις τοπικές κοινωνίες και να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλίσουμε τη -ζωτικής σημασίας- προστασία του 30% της Μεσογείου μέχρι το 2030. Στο ταξίδι μας, θα αναδείξουμε μία από τις μεγαλύτερες απειλές της Μεσογείου, τα «δίχτυα-φαντάσματα» που επιβαρύνουν τους θαλάσσιους βιότοπους και αποτελούν τη βασική μορφή πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών μας. Ειδικότερα στη Ζάκυνθο, θα συζητήσουμε και την ανάγκη συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης σε μια προστατευόμενη περιοχή που αποτελεί παράλληλα κι έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό.

ΝΕΑ

NEWSLETTER