Θέση εργασίας: υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής

Δημοσιεύτηκε στις 19 June 2022

Το WWF Ελλάς λειτουργεί ως μία ανεξάρτητη ελληνική μη-κυβερνητική οργάνωση και ταυτόχρονα ως ενεργό κομμάτι ενός διεθνούς δικτύου. Στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική μη-κυβερνητική οργάνωση και στα τριάντα χρόνια παρουσίας της έχει υλοποιήσει πολλές δεκάδες έργα και εκστρατείες για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία σπάνιων ειδών και βιοτόπων και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Έρευνα και γραπτή ανάλυση δεδομένων για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές διαστάσεις των οικονομικών πολιτικών της Ελλάδας και της ΕΕ.
 • Συγγραφή κειμένων θέσης, εκθέσεων και υλικού δημόσιας ενημέρωσης για τις περιβαλλοντικές πτυχές οικονομικών πολιτικών.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων του WWF Ελλάς.
 • Συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικών για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές πολιτικές και στον σχολιασμό οικονομικών πολιτικών και νομοθεσίας. 
 • Συνεργασία με άλλες οργανώσεις του WWF.
 • Συντονισμός έργων.

Προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο οικονομικών και μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στα οικονομικά περιβάλλοντος. 
 • Άριστη γνώση του δικαίου και των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας με γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Επιθυμητή η γνώση γαλλικών ή γερμανικών. 
 • Δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με οικονομικά περιβάλλοντος.
 • Εμπειρία συνεργασίας με διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς ή κεντρικές τράπεζες.
 • Επιθυμητή η συμμετοχή σε εθελοντικές κοινωφελείς δράσεις και σε δραστηριότητες περιβαλλοντικών οργανώσεων.
 • Ικανότητα και διάθεση θετικής συνεργασίας και προγραμματισμού στο πλαίσιο ομάδας.

Παροχές

 • Προοπτικής επαγγελματικής εξέλιξης
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας (δια ζώσης και τηλεργασία)
 • Πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης

Εάν ασπάζεσαι τις αξίες μας, μοιράζεσαι το όραμα μας για αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και θωράκιση της Ελλάδας από τις χειρότερες επιπτώσεις της και θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις στείλε μας το βιογραφικό σου μαζί με μία συνοδευτική επιστολή στο economicpolicy@wwf.gr μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και εμείς, εφόσον το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

© WWF
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ