Θέση εργασίας: Λογιστής

Δημοσιεύτηκε στις 20 January 2023

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς λειτουργεί ως μία ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση και ταυτόχρονα ως ενεργό κομμάτι ενός διεθνούς δικτύου. Στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική μη-κυβερνητική οργάνωση και στα τριάντα χρόνια παρουσίας της έχει υλοποιήσει πολλές δεκάδες έργα και εκστρατείες για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία σπάνιων ειδών και βιοτόπων και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Το WWF Ελλάς επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του έναν οργανωμένο και ενθουσιώδη Λογιστή. 

Βασικές αρμοδιότητες θέσης

 • Ελέγχει και υλοποιεί την έγκαιρη και έγκυρη καταχώρηση των απαραίτητων παραστατικών μέσα στις προδιαγραφόμενες ημερομηνίες, όπως αυτές τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και την διοίκηση του ιδρύματος και συνεργάζεται με τους συνάδελφους για την έγκαιρη συλλογή των παραστατικών. Ελέγχει επιμελώς τα επί μέρους παραστατικά των πρωτογενών εγγράφων και διασφαλίζει πλήρως την ορθότητα των καταχωρήσεων.
 • Συμφωνεί όλα τα κυκλώματα της λογιστικής (πάγια, γενική λογιστική , διοικητική λογιστική) σε επίπεδο κωδικών λογιστικής και ΕΛΠ.
 • Συνεργάζεται με τον Επικεφαλής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και συμμετέχει με όλη την ομάδα του λογιστηρίου για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων στο τέλος του εκάστοτε μήνα αλλά και της της χρήσης (Ισολογισμός, Απολογισμός και λοιπές οικονομικές καταστάσεις).
 • Είναι υπεύθυνος/η για την επικαιροποίηση και πλήρη Διαχείριση του Μητρώου Παγίων.
 • Απαιτείται συνεχής ενημέρωση για τις όποιες φορολογικές εξελίξεις και δημιουργία εσωτερικής διαδικασίας κωδικοποίησης και ενημέρωσης νομοθεσίας.

Προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. 
 • Πολύ καλή γνώση σε MS Office ειδικότερα η πολύ καλή γνώση του Excel είναι σημαντική προϋπόθεση για την συνεργασία.
 • Επιθυμητή προηγούμενη απασχόληση (2-4 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση. 
 • Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας. 
 • Θετική ενέργεια, καλή διαχείριση χρόνου, 
 • Απαραίτητο το ομαδικό πνεύμα και η διάθεση συνεργασίας.

Παροχές

 • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση 
 • Δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Δυνατότητα υβριδικού μοντέλου εργασίας (δια ζώσης και τηλεργασία).
 • Πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Μηνιαίο κουπόνι ticket restaurant για χρήση σε πολλές επιχειρήσεις.

Εάν ασπάζεσαι τις αξίες μας, μοιράζεσαι το όραμα μας για αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και θωράκιση της Ελλάδας από τις χειρότερες επιπτώσεις της και θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις, στείλε μας το βιογραφικό σου μαζί με μία συνοδευτική επιστολή στο finance@wwf.gr μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και εμείς, εφόσον το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

© WWF
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ