Θέση εργασίας: βοηθός λογιστηρίου

Δημοσιεύτηκε στις 05 May 2022

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς λειτουργεί ως μία ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση και ταυτόχρονα ως ενεργό κομμάτι ενός διεθνούς δικτύου. Τα τελευταία τριάντα χρόνια η παρουσία της στην Ελλάδα είναι αδιάκοπη και έχει ως μοναδικό στόχο την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής. Το WWF Ελλάς επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του έναν οργανωμένο και ενθουσιώδη Βοηθό Λογιστή.

Βασικές αρμοδιότητες θέσης

 • Ενημέρωση του προγράμματος έκδοσης της μισθοδοσίας με τα απαραίτητα στοιχεία όπως απουσίες, άδειες, προκαταβολές λοιπές ειδικές περιπτώσεις πριν την οριστικοποίηση και την έκδοση της.
 • Δημιουργία και έλεγχος του προγράμματος εργασίας και των αδειών του προσωπικού.
 • Συλλογή και διαχείριση απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων προσωπικού που αφορούν σε προσλήψεις και αποχωρήσεις.
 • Ενημέρωση προγράμματος ΕΡΓΑΝΗ με αλλαγές και τροποποιήσεις όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Καταχώρηση παραστατικών λογιστικής (επικουρικά κυρίως δαπανών).
 • Υποστήριξη σε διαχειριστικά θέματα.
 • Τήρηση, παρακολούθηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, κυρίως σε Excel.

Προσόντα και δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. 
 • Άριστη γνώση και πρακτική εμπειρία σε MS Office ειδικότερα σε Excel.
 • Ισχυρό προσόν η γνώση Microsoft Access.
 • Απασχόληση 1-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση. 
 • Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας. 
 • Θετική ενέργεια, καλή διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα. 

Παροχές

 • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας (δια ζώσης και τηλεργασία).
 • Πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Παροχή κουπονιών σίτισης.
 • Παροχή laptop.

Εάν ασπάζεσαι τις αξίες μας, μοιράζεσαι το όραμα μας για αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και θωράκιση της Ελλάδας από τις χειρότερες επιπτώσεις της και θέλεις να εργαστείς σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις στείλε μας το βιογραφικό σου μαζί με μία συνοδευτική επιστολή στο accounts@wwf.gr μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και εμείς, εφόσον το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ