Ανοιχτή επιστολή προς τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 απεύθυνε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, καλώντας σε σαφή δημόσια δέσμευση ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την οικονομική κρίση ως άλλοθι για περιβαλλοντικές υποχωρήσεις και εκπτώσεις. Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή.

Η οικονομική κρίση, τα μέτρα λιτότητας και οι πολιτικές αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας συνοδεύονται πλέον πέρα από πρωτοφανείς κοινωνικές επιπτώσεις και από σοβαρή και συνεχή περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση, η οποία όμως εξελίσσεται υπό τη σιωπηλή διακομματική ανοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας της Βουλής των Ελλήνων.

Ως αποτέλεσμα δεκαετιών πολιτικού υποβιβασμού της προστασίας του περιβάλλοντος, οι διαστάσεις της περιβαλλοντικής κρίσης και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στη χώρα μας κινδυνεύουν να γίνουν μη αναστρέψιμες. Σε αυτή τη χρονική στιγμή απαιτείται γενναία στροφή προς μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, μέσα από συγκεκριμένες, ήδη διατυπωμένες και σε πολλές περιπτώσεις νομικά δεσμευτικές παρεμβάσεις και ενέργειες, πολλές από τις οποίες καθυστερούν επί δεκαετίες.

Ειδικότερα όμως κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, γινόμαστε μάρτυρες της άνευ προηγουμένου πολιτικής διολίσθησης του περιβάλλοντος και της απώλειας πολύτιμου περιβαλλοντικού κεκτημένου. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε πως μόνο μέσα στους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί οι ακόλουθες περιβαλλοντικά επιζήμιες και παντελώς αδικαιολόγητες, ακόμα και με οικονομικούς όρους, εξελίξεις:

 • Συνεχής αποδυνάμωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Έμφαση σε «φωτογραφικές» ρυθμίσεις για περιβαλλοντικά επικίνδυνες και οικονομικά αμφίβολες μεγάλες επενδύσεις
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές και απεμπόληση της νομικά κατοχυρωμένης υποχρέωσης του κράτους για είσπραξη των προβλεπόμενων προστίμων
 • Νομική ρύθμιση για βεβιασμένη και ανεξέλεγκτη πώληση δημόσιας γης
 • Νομοθετική ρύθμιση για απορρόφηση του 95% των δεσμευμένων για το περιβάλλον πόρων του Πράσινου Ταμείου από τον κεντρικό προϋπολογισμό
 • Μείωση της περιβαλλοντικής στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών
 • Αποδόμηση του εθνικού συστήματος περιβαλλοντικής διακυβέρνησης
 • Αμφισβητήσιμη στήριξη σε ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όπως ο λιγνίτης και ο λιθάνθρακας

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη δεν πρέπει να θεωρείται απλώς δημοσιονομική. Η κρίση δεν πηγάζει μόνο από την κακή διαχείριση των οικονομικών κάθε κράτους, αλλά αποτελεί αντανάκλαση ενός προβληματικού προτύπου οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο εξαρτάται από την υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων και προκαλεί ένα σταθερά αυξανόμενο οικολογικό αποτύπωμα, διογκώνοντας παράλληλα το πιο μακροπρόθεσμο κόστος της περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Η ελληνική φύση και οι φυσικοί πόροι αποτελούν, μαζί με την ιστορία και τον πολιτισμό, την πλέον αδιαμφισβήτητη και πολύτιμη κληρονομιά της Ελλάδας. Είναι ένα δυνάμει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και η βάση σημαντικών τομέων της οικονομίας. Τα προηγούμενα χρόνια, η χώρα κατάφερε, ασθμαίνοντας και παρά τις μικρές και μεγάλες επεμβάσεις που την υποβάθμιζαν, να πραγματοποιήσει αξιοσημείωτα βήματα για τη διαφύλαξη/διατήρηση της. Σήμερα αυτή η πρόοδος διακυβεύεται σοβαρά!

Με αυτή την ανοιχτή επιστολή, το WWF Ελλάς καλεί όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου να αναλάβουν σαφή δημόσια δέσμευση ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την οικονομική κρίση ως άλλοθι για περιβαλλοντικές υποχωρήσεις και εκπτώσεις.

Συγκεκριμένα, το WWF Ελλάς καλεί όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς να δεσμευθούν δημόσια ότι θα υποστηρίξουν και θα προωθήσουν δυναμικά:

 1. μέτρα και πολιτικές που ανοίγουν τον δρόμο για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη έξοδο της χώρας από την κρίση,
 2. γενναίες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προστασία του φυσικού χώρου και των φυσικών πόρων, ως ‘εθνικού οικολογικού θησαυροφυλακίου’ που απαιτεί βιώσιμη διαχείριση και ορθολογική χρήση,
 3. μια ρεαλιστική και καθαρή εθνική ενεργειακή πολιτική που θα ξεκινήσει με την υιοθέτηση ενός δεσμευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 και θα προχωρήσει άμεσα στην φιλόδοξη προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και τη λήψη συνδυαστικών μέτρων για την απεξάρτηση της χώρας από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα,
 4. ρεαλιστικά και καινοτόμα κίνητρα για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη, που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο για περιβαλλοντική υποβάθμιση,
 5. πρωτοβουλίες για την αμείλικτη πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος και την είσπραξη των ανυπολόγιστων εκατομμυρίων ευρώ από οφειλόμενα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις,
 6. πολιτικές για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, το άμεσο κλείσιμο και την αποκατάσταση όλων των χωματερών,
 7. ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θα προωθεί την αειφορία και θα ενσωματώνει την έννοια του «οικολογικού αποτυπώματος»
 8. καθαρή, σαφή σε όλους και διαφανή νομοθετική διαδικασία για το περιβάλλον που δεν θα είναι διάτρητη με ‘φωτογραφικές’ ρυθμίσεις για μεγάλα έργα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα αδειοδοτική διαδικασία,
 9. ισχυρό και συνεκτικό σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, μετά από εκτίμηση των πραγματικών αναγκών των φορέων περιβαλλοντικής διοίκησης σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους και άμεση υποστήριξη και ενίσχυσή τους,
 10. την παραμονή στο Πράσινο Ταμείο του συνόλου των εσόδων που εισπράττονται για την προστασία του περιβάλλοντος, τις αστικές αναπλάσεις και γενικότερα την υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, όπως προβλέπεται από τον ν. 3889/2010.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές εξελίξεις, να παρεμβαίνει έγκαιρα και δυναμικά και να διατυπώνει ολοκληρωμένες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα και προτάσεις για οικολογικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη, όπως άλλωστε έχει πράξει αδιάλειπτα και με συνέπεια από το 1990, ανταποκρινόμενη στο όραμα για αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Επικοινωνία: Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια πολιτικής, WWF Ελλάς, 210 3314893, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στην επιστολή απάντησαν ήδη οι Οικολόγοι Πράσινοι και το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας.


Μοιράσου το με φίλους