Σε επιστολή του προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ο Διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας σημειώνει πως:

«Αναφορικά με την εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση ρύπανσης στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο του Σαρωνικού Κόλπου από πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το WWF Ελλάς δηλώνει πρόθυμο να συμμετέχει με εθελοντές σε επιχειρήσεις καθαρισμού, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας.

Ωστόσο, επισημαίνουμε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε τέτοια δράση να συντονίζεται κεντρικά από αρμόδιο φορέα, ο οποίος θα παρέχει προς το κοινό και τους εθελοντές τις απαραίτητες και επιστημονικά ορθές γνώσεις και κατευθύνσεις, καθώς και τον αναγκαίο και ενδεδειγμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και την απαραίτητη εγγύηση ασφάλειας προς τους εθελοντές.

Θεωρούμε επίσης επιτακτική πλέον την ανάγκη ενεργοποίησης του εθελοντισμού στο Λιμενικό Σώμα, σύμφωνα με το πλαίσιο που προβλέπει ο ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 245/22.11.2011). Η ουσιαστική συμμετοχή εθελοντών σε οικολογικές καταστροφές τέτοιας έκτασης έχει καθοριστική σημασία για την έγκαιρη αντιμετώπιση και τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεων στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα, την άγρια ζωή και τη δημόσια υγεία. 

Καθώς παρακολουθούμε επισταμένα την εξέλιξη της κατάστασης στον Σαρωνικό και αναλαμβάνουμε νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών για την προκληθείσα περιβαλλοντική ζημιά, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συζήτηση και συνεργασία για την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, ως ζωτικής σημασίας κοινού αγαθού

Δείτε την επιστολήΜοιράσου το με φίλους