Οπισθοδρομικός ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF εκφράζει την αγανάκτησή της σχετικά με την τελική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της περιόδου 2014-2020, στην οποία κατέληξε η Σύνοδος Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας. Πρόκειται για μία συμφωνία που θυσιάζει το περιβάλλον, τη βιώσιμη γεωργία και την αναπτυξιακή βοήθεια, στον βωμό παρωχημένων μοντέλων.

Χαρακτηριστικά, ο Τόνι Λόνγκ, διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF, υπογραμμίζει ότι: «Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν κατάφεραν να επιδείξουν πραγματικά ηγετική στάση. Επέλεξαν να φιλονικήσουν για τη διατήρηση στενών εθνικών συμφερόντων, αντί να δώσουν βάρος στις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Αντί να αντιμετωπίσουν τα θέματα που ενδιαφέρουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως είναι η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, η προώθηση μίας βιώσιμης γεωργίας, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της αναπτυξιακής βοήθειας, συμφώνησαν σε έναν οπισθοδρομικό προϋπολογισμό».

Η τελική συμφωνία δεν αφορά σε τίποτα περισσότερο παρά σε οριζόντιες περικοπές στις πιο σημαντικές για το περιβάλλον γραμμές του προϋπολογισμού, όπως το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα Life, και οι πόροι για τη διεθνή αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την έκβαση των διαπραγματεύσεων που αφορούν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Η ΚΑΠ θα εξακολουθήσει να παρέχει τις αμφιλεγόμενες άμεσες ενισχύσεις, επιδοτώντας αγροτικά συμφέροντα που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και παρέχουν ελάχιστα κοινωνικά οφέλη.

Ειδικά, όσον αφορά στην ΚΑΠ, ο Τόνι Λόνγκ αναφέρεται σε έναν προϋπολογισμό από το παρελθόν, σημειώνοντας σχετικά: «Το WWF είναι σοκαρισμένο βλέποντας τα κράτη μέλη να προστατεύουν τις απαξιωμένες άμεσες ενισχύσεις από τις οριζόντιες περικοπές. Οι ηγέτες χόρεψαν τον χορό που είχαν στήσει η Επιτροπή για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ισχυρά και συντηρητικά αγρο-συμφέροντα που αναζητούσαν έναν προϋπολογισμό χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να συνεχίσουν να ενισχύουν την εντατική γεωργία και τη βιομηχανία αγροτικών τροφίμων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το προτεινόμενο «πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ντροπιαστικό προπέτασμα καπνού που υποσκάπτει τη φήμη του προϋπολογισμού της ΕΕ και εν τέλει το ευρωπαϊκό εγχείρημα στο σύνολό του».

Τέλος, παρά την έγκριση της δέσμευσης του 20% του ΠΔΠ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεν υπάρχει καμία λεπτομέρεια ως προς την υλοποίησή της.