Οι ελέφαντες της Σουμάτρας κινδυνεύουν

Πρόσφατα ο ελέφαντας της Σουμάτρας ανέβηκε στη λίστα κινδύνου των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών. Από «κινδυνεύον» χαρακτηρίζεται πλέον ως «ιδιαιτέρως κινδυνεύον είδος» μετά την απώλεια του 70 % των φυσικών εστιών και του μισού πληθυσμού του σε μια γενιά. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τόποι διαβίωσης των ελεφάντων πλήττονται από την αποδάσωση ή μετατρέπονται σε αγροτικές εκτάσεις.

Στη Σουμάτρα ζουν μερικοί από τους πιο σημαντικούς πληθυσμούς ελεφάντων της Ασίας, πέρα από την Ινδία και τη Σρι Λάνκα. Όμως από όλη την Ασία, στη Σουμάτρα οι ρυθμοί με τους οποίους εξαφανίζονται τα δάση είναι πιο γρήγοροι. Τα 2/3 των πεδινών φυσικών δασών – ο πιο κατάλληλος χώρος διαμονής των ελεφάντων ­– χάθηκαν μέσα στα τελευταία 25 χρόνια.

«Οι επιχειρήσεις που έχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης δασικών εκτάσεων, κυρίως για την παραγωγή χαρτιού, αλλά και η βιομηχανία φοινικέλαιου, έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να προστατεύσουν τα απειλούμενα είδη στις εκτάσεις δραστηριοποίησής τους», δηλώνει ο Anwar Purwoto από το WWF Ινδονησίας.

Απαιτείται άμεσα moratorium στη μετατροπή των εστιών για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των ελεφάντων, τονίζει το WWF και ζητά από την κυβέρνηση της Ινδονησίας να απαγορεύσει κάθε μετατροπή δασικών εκτάσεων στις περιοχές όπου διαμένουν οι ελέφαντες μέχρις ότου διαμορφωθεί μία συνολική στρατηγική προστασίας των ζώων.

Πηγή: WWF International

Φωτογραφία: © WWF-Indonesia/Samsul Komar