Σχόλια του WWF Ελλάς στη διαβούλευση για τον ΚΕΝΑΚ και τους ενεργειακούς επιθεωρητές

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της χώρας. Η υλοποίηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης θα φέρει σημαντικά οφέλη όχι μόνο στην μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια, αλλά και σε οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.

Η εφαρμογή στην πράξη της Οδηγίας 2002/91, αν και υπέρμετρα καθυστερημένη, μπορεί να τονώσει την αγορά στον κατασκευαστικό κλάδο και να διατηρήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, προσφέροντας παράλληλα νέες ευκαιρίες σε πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο προσφέροντας καινοτόμα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Έχει επίσης τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις ανάγκες για ψύξη, θέρμανση και ζεστό νερό στα νεόδμητα κτίρια συνεισφέροντας σημαντικά στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, παράλληλα με την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον, ο θεσμός έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού και η παροχή συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας (όπως θα περιέχονται σε κάθε πιστοποιητικό) θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την συνειδητοποίηση της τεράστιας ενεργειακής σπατάλης που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, κρίνουμε απολύτως θετικά την αναμενόμενη έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον ΚΕΝΑΚ και του ΠΔ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Βέβαια, η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων δεν πρέπει να ιδωθεί ως το καλύτερο δυνατό μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά ως ένα βασικό βήμα προς τα εμπρός και συνάμα ως μια άσκηση επί χάρτου για την ενδυνάμωση των μέτρων εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα, ενόψει μάλιστα της αναθεώρησης της Οδηγίας 2002/91, που πρόκειται να ολοκληρωθεί λίαν συντόμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το WWF Ελλάς καταθέτει τις προτάσεις του για το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού», έχοντας ως βασικούς άξονες την ενίσχυση της διαφάνειας και των μηχανισμού ελέγχου, την παροχή κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια και, γενικότερα, την επίσπευση των διαδικασιών λήψης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Δείτε τα σχόλια του WWF