ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Από το 2010, όταν επίσημα η Ελλάδα μπήκε σε καθεστώς «κρίσης», βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με καινούριες απειλές για το φυσικό περιβάλλον. Νέα έργα, μεγάλα, πανάκριβα και παράλογα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, σχεδιάζονται ή επιταχύνονται. Η νομοθεσία περιβαλλοντικής προστασίας αποδυναμώνεται συνεχώς. Οι δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς είναι πια σχεδόν παράλυτες, ενώ ακόμα και οι πιο θαρραλέοι και αφοσιωμένοι δημόσιοι λειτουργοί είναι πια αδύναμοι να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που συμβαίνουν γύρω μας.

Η Δράση μας

Καταγράφουμε το βαρύ οικολογικό αποτύπωμα της κρίσης, μεταφράζουμε τις εξελίξεις σε γνώση για ενεργούς πολίτες και πολιτικούς και δίνουμε λύσεις, εκεί όπου χρειάζονται. Δεν αφήνουμε τη σοβαρή περιβαλλοντική διάσταση της οικονομικής κρίσης να περάσει απαρατήρητη. Ούτε αφήνουμε να περάσει η ιδέα πως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μπορεί να προσφέρει διέξοδο από την κρίση.

Παρακολουθούμε

Από το 2005 παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις σημαντικότερες εξελίξεις στη νομοθεσία και τη νομολογία για μια σειρά από περιβαλλοντικούς τομείς, εντοπίζουμε προβλήματα εφαρμογής και προτείνουμε ενδεδειγμένες λύσεις.

Η σχετική δράση μας επικεντρώνεται στα εξής:

2005: περίληψη, ολόκληρη έκθεση
2006: 2η ετήσια έκθεση
2007: 3η ετήσια έκθεση
2008: 4η ετήσια έκθεση
2009: 5η ετήσια έκθεση
2010: 6η ετήσια έκθεση
2011: 7η ετήσια έκθεση
2012: 8η ετήσια έκθεση
2013: 9η ετήσια έκθεση
2014: 10η ετήσια έκθεση
2014: 11η ετήσια έκθεση
2016: 12η ετήσια έκθεση

Σύνολο καταδικών από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι τον Μάρτιο 2011

Τελευταία επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2011

Παράλληλα με την πολύτιμη βοήθεια από την εθελοντική μας ομάδα «Παρατηρητήριο Κρίσης» εκδίδουμε μηνιαίο διεθνές ενημερωτικό με τίτλο CrisisWatch (στα αγγλικά).

Παρεμβαίνουμε

Κάνουμε έγκαιρες παρεμβάσεις στη νομοθετική διαδικασία, στη Βουλή ή στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων, δίνοντας προσοχή στις ρυθμίσεις που επιφυλάσσουν σοβαρή περιβαλλοντική επίπτωση.

Η διεθνής διάσταση

Παρακολουθούμε την περιβαλλοντική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών εξελίξεων, με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο CrisisWatch (στα αγγλικά). Με την πολύτιμη βοήθεια της εθελοντικής μας ομάδας «Παρατηρητήριο Κρίσης».
Με δημόσιες παρεμβάσεις και επιστολές φέρνουμε τους διεθνείς εταίρους της Ελλάδας προ των ευθυνών τους. Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πολιτικών που προτείνουν στην Ελλάδα; Σε ποιες περιπτώσεις οι πολιτικές αυτές παραβιάζουν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία;

Υποστηρίζουμε

Με τη σημαντική συμβολή της εθελοντικής Νομικής Ομάδας, στηρίζουμε τον αγώνα πολιτών και περιβαλλοντικών ομάδων για την αντιμετώπιση τοπικών περιβαλλοντικών απειλών.

Προτείνουμε

Μια κρίση είναι πάντα αγγελιοφόρος της ανάγκης για αλλαγή. Δε χάνουμε την ευκαιρία να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Επεξεργαζόμαστε και διαμορφώνουμε προτάσεις, στο πλαίσιο μιας πραγματικά βιώσιμης διεξόδου από την κρίση.

Δίνουμε λύσεις δυναμικές και «προσ-γειωμένες», δηλαδή προσαρμοσμένες στη μια και μοναδική μας γη.

Στην κρίση, η λύση είναι η ίδια η φύση που κινδυνεύει!

Περιβαλλοντικά «βαριά» έργα και επενδύσεις

Ειδική έμφαση δίνουμε στην παρακολούθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και έγκρισης για μεγάλα έργα και επενδύσεις, όπως η εκτροπή του Αχελώου, η εκτροπή του Αώου και οι μεταλλευτικές επενδύσεις στον Έβρο.


Μοιράσου το με φίλους