ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου της οργάνωσης προέρχεται από κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τα κοινωφελή ιδρύματα χρηματοδοτούν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, από προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντική εκπαίδευσης έως εκστρατείες πολιτικής και κινητοποίηση πολιτών.

Η προσφορά τους ξεπερνά τα όρια της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς πολλές φορές οι εκπρόσωποι τους προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές, τεχνογνωσία και ηθική υποστήριξη.

Η συνεισφορά των κοινωφελών ιδρυμάτων το 2018

Για ακόμη μία φορά τα ιδρύματα ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της δράσης μας. 
Το ποσοστό των εσόδων μας από κοινωφελή ιδρύματα για το διάστημα 01/07/2017 – 30/06/2018 ήταν 56% και αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό του 1.969.851 €.

MAVA Foundation

mava-foundation.org

Το MAVA Foundation, είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα με έδρα την Ελβετία, το οποίο υποστηρίζει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό μας από τις απαρχές της οργάνωσης το 1991, όταν ο Luc Hoffmann, συνιδρυτής του WWF Ελλάς, βρισκόταν στο τιμόνι του Ιδρύματος.  Έκτοτε αποτελεί τον μεγαλύτερό μας σύμμαχο, στηρίζοντάς μας σταθερά στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.

Αρχικά η χρηματοδότηση του MAVA Foundation κατευθυνόταν σε συγκεκριμένα προγράμματα, ενώ από το 2002 μέχρι σήμερα έχει στηρίξει συνολικά τη δράση μας με περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

leventisfoundation.org

Από το 2002 έως σήμερα το ίδρυμα υποστηρίζει σταθερά την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων της οργάνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, υπήρξε ένας από τους τρεις κύριους χρηματοδότες του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών» που υλοποιήθηκε από το WWF Ελλάς τα έτη 2008 – 2012.

Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση

latsis-foundation.org

Το Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση υπήρξε ένας από τους τρεις κύριους χρηματοδότες του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών» που υλοποιήθηκε από το WWF Ελλάς τα έτη 2008 – 2012, ενώ υποστήριξε και μέρος της λειτουργίας του Οικοσκοπίου, της διαδικτυακής πύλης για το περιβάλλον που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Από το 2016 έως σήμερα αποτελεί τον υποστηρικτή του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή», που έχει ως στόχο του την ενημέρωση και κινητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας, ώστε να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα που απορρέει από τον τρόπο ζωής.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

snf.org

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ο κύριος χρηματοδότης του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» από το 2012, που έχει ως στόχο του την ενημέρωση και κινητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας, ώστε να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα που απορρέει από τον τρόπο ζωής.

Από το οικονομικό έτος 2016 μέχρι σήμερα συνεχίζει την υποστήριξη του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως μεγάλος δωρητής.

European Climate Foundation

europeanclimate.org

Το European Climate Foundation (ECF) είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα με έδρα την Ολλανδία, που υποστηρίζει προγράμματα για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις μας για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής από το 2013 έως σήμερα.

Το οικονομικό έτος 2018 υποστηρίζει το πρόγραμμα της οργάνωσης «Σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη».

Fondation Segre

fondationsegre.org

To ίδρυμα Segré ιδρύθηκε το 1996 στην Ελβετία και έχει ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας μέσω της ενεργής προστασίας των απειλούμενων ειδών και των οικοτόπων που ζουν, καθώς και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

Από το 2018 συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα της αποτελεσματικής παρακολούθησης και φύλαξης της Γυάρου που υλοποιεί η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και αφορά τη συνέχεια του προγράμματος «Κυκλάδες LIFE».

Μέσω ενός πρωτοποριακού συστήματος φύλαξης φιλοδοξούμε να εξασφαλίσουμε την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των μέτρων που θα θεσπιστούν για τη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Γυάρου.

CML Foundation

Το ίδρυμα Κωνσταντίνου Μιχαήλ Λαιμού είναι ένα οικογενειακό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2011 με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Υποστηρίζει περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις στην Αγγλία και σε όλο τον κόσμο.

Από το οικονομικό έτος 2018 συγχρηματοδoτεί το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας του στόλου γριγρι στην Καβάλα που έχει ως στόχο να φτάσει το στόλο σε επίπεδα πιστοποίησης MSC.

Critical Ecosystem Partnership Fund

cepf.net

Το Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ιδρύθηκε το 2000 με στόχο να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις οικονομίες σε μετάβαση προκειμένου να προστατευτούν παγκόσμιες περιοχές προτεραιότητας.

Το CEPF είναι ένα κοινό πρόγραμμα της Agence Française de Développement, της οργάνωσης Conservation International, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Global Environment Facility, της Ιαπωνικής Κυβέρνησης, του Ιδρύματος MacArthur και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Από το 2015 έως και το 2017, συγχρηματοδότησε τη δημιουργία ενός καταπιστεύματος για την προστασία του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.

The Prince Albert II of Monaco Foundation

fpa2.com

Το Ίδρυμα του Πρίγκηπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό ιδρύθηκε το 2006, με αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα στηρίζει δράσεις οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Βρίσκεται στο πλευρό μας από το 2013 και αποτελεί  το συγχρηματοδότη του προγράμματος «Κυκλάδες LIFE» με στόχο του την ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες.

Rewilding Europe Foundation

rewildingeurope.com

Το Rewilding Europe είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το 2011 από τέσσερις αρχικούς εταίρους: το WWF Ολλανδίας, Wild Wonders of Europe, ARK Nature και Conservation Capital. Η αποστολή του Ιδρύματος, το οποίο εργάζεται με μια ομάδα που προέρχεται από 13 Ευρωπαϊκές χώρες, είναι να μετατραπεί η Ευρώπη σε έναν τόπο με πολύ περισσότερο χώρο για την άγρια ζωή και τη φύση.

Η συνεργασία μας ξεκίνησε στις αρχές του 2016, στα πλαίσια του προγράμματος «LIFE Αρπακτικά», με στόχο του τη διατήρηση του μαύρου γύπα και των αρπακτικών ππουλιών στα διασυνοριακά βουνά της Ροδόπης.


Υπεύθυνη συνεργασιών με Ιδρύματα: Σοφία Κουκουλάκη,
210 3314893 (εσ. 109), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Μοιράσου το με φίλους