ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε το ανεξάρτητο ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF. Διατηρούμε στο ακέραιο την αυτοδιοίκησή μας και τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε τις δικές μας προτεραιότητες. Ταυτόχρονα συμπορευόμαστε με το δίκτυο όσον αφορά τους παγκόσμιους στόχους και τις αρχές λειτουργίας μας.

Η αποστολή μας

Να χτίσουμε ένα μέλλον όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά.

Οι στόχοι μας

Η δράση μας είναι εξαιρετικά πολυδιάστατη και διαμορφώνεται βάσει δύο βασικών στόχων:

  1. Προστασία της βιοποικιλότητας
    Δίνουμε καθημερινό αγώνα για την προστασία οικολογικά ευαίσθητων ειδών και περιοχών και για τη βελτίωση της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
  2. Μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος
    Προωθούμε βιώσιμες λύσεις για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, με έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τον τρόπο ζωής, στοχεύοντας σε μια ισόρροπη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Οι αξίες μας:

Αισιοδοξία
Με θετική ενέργεια και αισιοδοξία, αναζητούμε και προωθούμε λύσεις για κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε.

Αποφασιστικότητα
Έχουμε πάθος για τη δουλειά μας και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη διαφορά.

Γνώση
Τεκμηριώνουμε επιστημονικά κάθε μας δράση και μεταδίδουμε κατανοητή οικολογική γνώση προς την κοινωνία.

Συμμετοχή
Ενθαρρύνουμε και επιδιώκουμε τη συμμετοχή σε όλες μας τις δράσεις μέσα από ανοιχτό διάλογο, συνέργειες και συνεργασίες.

Τι μας κάνει ξεχωριστούς

Για πάνω από μισό αιώνα προωθούμε υπεύθυνες λύσεις στα πιο κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ελλάδας και του πλανήτη, μέσα από ολοκληρωμένη προσέγγιση, πνεύμα συνεργασίας και απόλυτη διαφάνεια.

Στην πρώτη γραμμή
Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή στη προστασία του περιβάλλοντος εδώ και μισό αιώνα. Έχουμε συμβάλει στην υπογραφή ιστορικών συμφωνιών και έχουμε εμπνεύσει εκατομμύρια πολίτες να αναλάβουν δράση για έναν ζωντανό πλανήτη.

Προωθούμε λύσεις
Δεν εντοπίζουμε απλά τα προβλήματα: χρησιμοποιούμε την εμπειρία, τους συνεργάτες και την επιστημονική μας βάση και προωθούμε βιώσιμες προτάσεις για την επίλυσή τους.

Ολοκληρωμένη προσέγγιση
Αναζητούμε την «μεγάλη εικόνα». Δεν αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα μεμονωμένα, αλλά μαζί με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά τους αίτια και επιπτώσεις.

Δημιουργούμε συνεργασίες
Λειτουργούμε πέρα από σύνορα, διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ πολιτών, τοπικών κοινωνιών, ΜΚΟ, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων.

Διαφάνεια
Διαχειριζόμαστε τους πόρους μας σύμφωνα με τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή πρότυπα, με απόλυτη διαφάνεια και υπό τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο ορκωτών λογιστών και του Υπουργείου Οικονομικών.

Στρατηγική WWF Ελλάς

Η στρατηγική του WWF Ελλάς για την περίοδο 2013-2017 έχει δομηθεί γύρω από δύο βασικές θεματικές προτεραιότητες: τη διαφύλαξη της φύσης και τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Ειδικότερα εστιάζουμε στη διαφύλαξη σημαντικών περιοχών, τη διατήρηση ειδών προτεραιότητας, τη βελτίωση του τρόπου ζωής και την προώθηση μιας ζωντανής οικονομίας.

Τους τέσσερις στόχους συμπληρώνει «οριζόντια» ένας πέμπτος που αφορά στη διαφύλαξη των περιβαλλοντικών κατακτήσεων και την ανάσχεση της οπισθοδρόμησης της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, η οποία αναδύεται ως σοβαρή απειλή λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Οι στόχοι μας βοηθούν να επιλέξουμε τις δράσεις που θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με την πιο σωστή χρήση των διαθέσιμη πόρων.

Ενδιάμεση αξιολόγηση Στρατηγικής WWF Ελλάς

To 2015 στo μέσo της περιόδου υλοποίησης της Στρατηγικής 2013-2017 πραγματοποιήσαμε ενδιάμεση αξιολόγηση κατά την οποία εξετάσαμε τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και τι προβλέπουμε για τα εναπομείναντα δυόμισι χρόνια. Αξιολογήσαμε εκ νέου το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε και ζυγίσαμε ευκαιρίες και απειλές. Παράλληλα, εξετάσαμε τον τρόπο δουλειάς μας, εντοπίζοντας σημεία τα οποία μπορούν να κάνουν το έργο μας πιο αποτελεσματικό, αλλά και άλλα για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.


Μοιράσου το με φίλους