ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Όλοι μας, ως καταναλωτές μπορούμε να συμβάλουμε στην προστασία των ιχθυαποθεμάτων και άρα στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστήματων.

Ένας από τους βασικούς λόγους της υπεραλίευσης είναι ότι ψαρεύουμε νεαρά ψάρια που δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν ούτε μια φορά. Ανάλογα με το ρυθμό αναπαραγωγής αλλά και το γεγονός ότι κάποια ψάρια αλλάζουν φύλο στη διάρκεια της ζωής τους, όπως η γόπα, η υπεραλίευση μπορεί να οδηγήσει και σε απόλυτη εξαφάνιση κάποιων ειδών.

Τόσο ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967/2006 για την αλιεία στη Μεσόγειο, αλλά και η εθνική νομοθεσία, ορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των αλιευμάτων που επιτρέπεται να καταναλώνουμε.

Παίξε το quiz του WWF και άφησε το γόνο να γίνει γονιός!

Το παιχνίδι "αφήνω το γόνο να γίνει γονιός" έγινε με την ευγενική υποστήριξη και χορηγία του λογισμικού από τον καθηγητή κο Σίμο Ρετάλη και την ερευνητική ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού CosyLab του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η αφίσα με τα ελάχιστα μεγέθη κατανάλωσης ψαριών σχεδιάστηκε από το WWF Ελλάς και παράχθηκε με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εικονογράφηση είναι του Δαυίδ Κουτσογιαννόπουλου από το βιβλίο «Τα Ψάρια της Ελλάδας».

Τι μπορούμε να κάνουμε

Ως καταναλωτές μπορούμε να στηρίξουμε τη βιώσιμη αλιεία αποφεύγοντας να καταναλώνουμε:

  • νεαρά ψάρια και γενικότερα αλιεύματα κάτω από το επιτρεπόμενο μέγεθος.
  • ψάρια κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους.
  • παράνομα (και άρα προστατεύομενα) και απειλούμενα είδη θαλάσσιων οργανισμών.

1 Day Processing Cash LoanShort Term LoansBuy Viagra Online IndiaGoogleNews

Μοιράσου το με φίλους