ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η βιώσιμη οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή ενεργειακή βάση, την οποία δεν μπορούν να προσφέρουν τα ορυκτά καύσιμα. Αφενός γιατί ως πεπερασμένοι φυσικοί πόροι έχουν ημερομηνία λήξης, αφετέρου γιατί η εξόρυξη και καύση τους επιβαρύνει ανεπανόρθωτα τον πλανήτη. Παρόλο που ο σημερινός κόσμος εξαρτάται από το πετρέλαιο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, από το λιγνίτη, οι πηγές αυτές δεν μπορούν να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα του μέλλοντος. Ιδιαίτερα όταν αναλογιστούμε ότι η χρήση τους τροφοδοτεί την κλιματική αλλαγή, μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα.

Χρειαζόμαστε λιγότερη σπατάλη ενέργειας και ενέργεια που προέρχεται από καθαρές και ανανεώσιμες πηγές. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στον τομέα της εξοικονόμησης, πολλά από τα οποία περνούν και από το δικό μας χέρι. Επίσης, η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται ολοένα πιο προσιτή στον κάθε πολίτη.

Μείωση εκπομπών

Για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, πιέζουμε σε διεθνές επίπεδο για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης - κατά 80-95% ως το 2050, στόχος που ειδικά για τις ανεπτυγμένες χώρες σημαίνει πως ως τα μισά του αιώνα θα πρέπει να παράγουν το 100% της ενέργειάς τους αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές.

Το γκρίζο μερίδιο της χώρα μας

Το 2005, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα ήταν 139 εκ. τόνοι CO2eq. Οι εκπομπές CO2 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό αερίων του θερμοκηπίου (81%) ακολουθούμενες από τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου (N2O) και μεθανίου (CH4), που μαζί αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 15%. Οι εκπομπές από HFC, SF6 και PFC είναι σχετικά μικρές, συνολικά 4%.

Όχι άλλο διοξείδιο του άνθρακα! Αυτό ήταν το μήνυμα μαθητών δημοτικού προς την ελληνική Βουλή τον Ιούνιο του 2007.

© Μ. Μπινιχάκης WWF Ελλάς

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από τη δημόσια παραγωγή ενέργειας και θερμότητας (41%), ακολουθούμενο από τη βιομηχανία (17%) και τις οδικές μεταφορές (14%). Η γεωργία και ο οικιακός τομέας ευθύνονταν για το 10% και 8% αντίστοιχα των συνολικών εκπομπών το 2005. Λιγότερο συνέβαλαν η διύληση πετρελαίου (3%), τα απόβλητα (2%) και ο τομέας των υπηρεσιών (1%).

Πράσινη ενέργεια: ουτοπία ή αληθινή επιλογή;

Με την επιστημονική έκθεση του WWF Ελλάς με τίτλο «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050», την πρώτη έκθεση που δημοσιεύθηκε ποτέ στην Ελλάδα για την μακροχρόνια ενεργειακή πορεία της χώρας ως τα μισά του αιώνα, δείχνουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να μπει εγκαίρως στο δρόμο της «πράσινης ανάπτυξης», περιορίζοντας το βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος. Η έκθεση δείχνει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές της κατά 67% ως το 2050, σε σχέση με το 1990. Το κόστος ισοδυναμεί με ετήσιες δαπάνες περίπου 0,7% του ΑΕΠ, ποσό ελάχιστο σε σχέση με το κόστος από την μη-εκπλήρωση των δεσμεύσεων της χώρας ή σε σχέση με τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν π.χ. από την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας.


Μοιράσου το με φίλους