ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η επιτυχία της δράσης μας εξαρτάται απόλυτα από την επαγγελματική αρτιότητα των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν. Για αυτόν τον λόγο ο πυρήνας του έργου μας βασίζεται σε 51 μόνιμους συνεργάτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύνθετες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Η έδρα μας βρίσκεται στην Αθήνα και παράλληλα διατηρούμε τοπικά γραφεία στη Δαδιά Έβρου, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σύρο. Συνεργάτες μας βρίσκονται και σε άλλες οικολογικά σημαντικές περιοχές όπως στη Ζάκυνθο και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέσπας

Η δομή της οργάνωσης χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την εποπτεία, το δεύτερο τη διοίκηση και το τρίτο την υλοποίηση του προγράμματός μας.

Εποπτεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει έως 15 μέλη και φέρει κατ' ουσία την τελική ευθύνη για όλες τις αποφάσεις και δράσεις της οργάνωσης. Τα μέλη του έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια, ενώ τα νέα μέλη προτείνονται και εκλέγονται από τα υπάρχοντα μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο, οπότε και εγκρίνει τη στρατηγική της οργάνωσης, το ετήσιο σχέδιο δραστηριοτήτων και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της οργάνωσης, και ελέγχει τον ρυθμό υλοποίησής τους. Το ΔΣ επίσης αξιολογεί συνολικά την απόδοση της οργάνωσης, την απόδοση του Γενικού Διευθυντή και ελέγχει την επίδοση των βασικών στελεχών της.

Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τρεις επιτροπές, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Οικονομικών και την Επιστημονική Επιτροπή

Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται από το καταστατικό της οργάνωσης και εξειδικεύονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου».

Διοίκηση

Ο Γενικός Διευθυντής (ΓΔ) είναι συνολικά υπεύθυνος για την διοίκηση και λειτουργία της οργάνωσης. Επικουρικά προς τον ΓΔ λειτουργούν ο Οικονομικός Διευθυντής, η Ομάδα Διαχείρισης και η Μονάδα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Ο Oικονομικός Διευθυντής, πέραν των αρμοδιοτήτων της οικονομικής διαχείρισης της οργάνωσης, συντονίζει τη διοικητική υποστήριξη και διαχειρίζεται την υλικοτεχνική υποδομή της. Η Ομάδα Διαχείρισης στελεχώνεται από τους επί κεφαλής των τμημάτων της οργάνωσης και έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού του έργου της και της διευθέτησης τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. Στην Ομάδα Διαχείρισης προεδρεύει ο ΓΔ. Τέλος, η Μονάδα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας των προγραμμάτων της οργάνωσης, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των νέων έργων και για τον συντονισμό της αξιολόγησής τους. Επίσης λειτουργεί επικουρικά προς αυτά, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση σειράς διαδικαστικών εργασιών (υποβολή αναφορών και προτάσεων, επεξεργασία συμβάσεων, κοκ) και φροντίζοντας για τον συντονισμό των δια-τμηματικών αναγκών τους.

Υλοποίηση

Τα βασικά τμήματα της οργάνωσης είναι δύο:

 • το τμήμα Προστασίας της Φύσης
 • το τμήμα Μάρκετινγκ

Το τμήμα προστασίας της φύσης περιλαμβάνει την ουσιαστική υλοποίηση του προγράμματος της οργάνωσης και χωρίζεται εν συνεχεία στους τομείς περιβαλλοντικής πολιτικής, προγραμμάτων «πεδίου», κατάρτισης και εκπαίδευσης και συμμετοχής κοινού.

Το τμήμα μάρκετινγκ, είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων της οργάνωσης, την προώθηση και τη συγκρότηση μιας ενιαίας και αναγνωρίσιμης ταυτότητας της οργάνωσης (branding) και την υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων και παρουσία  στα ΜΜΕ.

 • Επίτιμος Πρόεδρος: Θύμιος Παπαγιάννης, Αρχιτέκτων-πολεοδόμος
 • Πρόεδρος: Ελεούσα Κιουσοπούλου, Δικηγόρος
 • Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
 • Γραμματέας: Βασίλης Κατσούπας, Πολιτικός Επιστήμονας, Επιχειρηματίας

Μέλη

 • Κωνσταντίνος Σερράος, Καθηγητής ΕΜΠ Διευθυντής Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών, τ. Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου
 • Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
 • Γεώργιος Κων. Βλάχος, διακεκριμένος φίλος WWF, συντονιστής Τμημάτων διοίκησης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 • Eλεάνα Γιαμπανά, σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Aντώνης Λαιμός, Επιχειρηματίας
 • Αγνή Καλφαγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Copernicus Institute of Sustainable Development, Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία

Εκτελεστική Επιτροπή

 • Γιώργος Βλάχος (πρόεδρος)
 • Μίρκα Γόντικα
 • Αναστάσης Λεβέντης
 • Θύμιος Παπαγιάννης

Επιτροπή Οικονομικών

 • Ξενοφών Κάππας (πρόεδρος)
 • Αθηνά Δεσύπρη
 • Νίκος Εμπέογλου
 • Αναστάσης Λεβέντης

Επιστημονική Επιτροπή

 • Αριστοτέλης Παπαγεωργίου (πρόεδρος)
 • Θύμιος Παπαγιάννης
 • Γιώργος Βλάχος
 • Γιώργος Κατσαδωράκης
 • Χαράλαμπος Κουταλάκης
 • Μαρία Θεσσαλού - Λεγάκη
 • Βρασίδας Ζάβρας
 • Δημήτρης Καραβέλλας
 • Κωνσταντίνος Λιαρίκος
 • Θεοδότα Νάντσου
 • Παναγιώτα Μαραγκού

Δημήτρης Καραβέλλας: γενικός διευθυντής

Ο Δημήτρης Καραβέλλας έχει σπουδάσει υδροβιολογία και διαχείριση αλιείας. Συνεργάζεται με το WWF από το 1993, οπότε και ανέλαβε για δύο χρόνια τη θέση του συντονιστή του προγράμματος για την προστασία της μεσογειακής φώκιας στη Ζάκυνθο. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το WWF International και ανέλαβε τη θέση του υπεύθυνου της διεθνούς εκστρατείας για την αλιεία στη Μεσόγειο.

Είναι διευθυντής της οργάνωσης από τον Ιανουάριο του 1998.

Ο Δημήτρης Καραβέλλας είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.

Μαίρη Κορωναίου: βοηθός γενικού διευθυντή

Η Μαίρη Κορωναίου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων σε ιδιωτικό κολλέγιο στην Αθήνα.

Εργάστηκε στο τομέα της Ναυτιλίας για 4 χρόνια πριν αποφασίσει ότι τα εξοντωτικά ωράρια και το αντικείμενο εργασίας δεν ταίριαζαν με τις «ανησυχίες» της. Η ενασχόληση της με τον εθελοντισμό την οδήγησαν στα γραφεία του WWF Ελλάς.

Από τον Ιούλιο του 1997 μπήκε στην οικογένεια του WWF και εργάστηκε τον πρώτο καιρό στην υποδοχή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Από το 1998 παραμένει στη θέση της βοηθού του Γενικού Διευθυντή έως και σήμερα.

 

Χρήστος Ροδόπουλος: οικονομικός διευθυντής

Ο Χρήστος Ροδόπουλος  γεννήθηκε στην Θήβα το 1967. Σπούδασε Οικονομικά στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με παράλληλες σπουδές σε προγραμματισμό και ανάλυση υπολογιστικών συστημάτων.

Έχει εργαστεί ως Οικονομικός Διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στον χώρο των Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοικητικής Λογιστικής και συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP).

Από το 2014 ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF και έχει την θέση του Υπεύθυνου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών . Στόχος του είναι να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διαφάνεια και αξιοπιστία των Οικονομικών της οργάνωσης και παράλληλα να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.

Φώτης Παρασκευόπουλος: συνεργάτης οικονομικής διαχείρισης και λειτουργιών

Ο Φώτης Παρασκευόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνές Μάνατζμεντ σε Αθήνα και Ολλάνδία αντίστοιχα και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εντάχθηκε στο δυναμικό του WWF Ελλάς το Φεβρουάριο του 2014 στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών, ως βοηθός οικονομικής διαχείρισης.

Από τον Οκτώβριο του 2014 εργάζεται ως συνεργάτης οικονομικής διαχείρισης και λειτουργιών, με στόχο του την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων της οργάνωσης.

Στον ελεύθερο του χρόνο ταξιδεύει, ανακαλύπτει καινούργιες μουσικές και παίζει μπάσκετ.

Μαρια Μούκα: υπεύθυνη λογιστηρίου

Η Μαρία Μούκα γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Σπούδασε στο ΤΕΙ Αθηνών στην σχολή Οικονομία και Διοικηση στο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Κατόπιν αυτού παρακολούθησε ένα ετήσιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως στη λογιστική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί ως βοηθός λογιστή 15 χρόνια σε μια εμπορικη επιχειρηση στα Βριλήσσια και επίσης έχει εργαστεί ως Ελευθερη επαγγελματίας ταυτόχρονα με την 15ετη εμπειρία της ως μισθωτή.

Το 2011 ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF ως βοηθός λογιστή. Σήμερα έχει την θέση της Υπευθυνης Λογιστηρίου

Τότα Μακάριου: γραμματειακή υποστήριξη και πωλήσεις προϊόντων

Η Τότα Μακάριου γεννήθηκε το 1974 στην Γερμανία. Σπούδασε Μarketing στο ΤΕΙ της Αθήνας.

Από το 1997 ξεκίνησε να εργάζεται στο χώρο των ΜΚΟ. Εκανε ένα μικρό διάλειμμα σε πολυεθνική εταιρία αλλά τα deadlines, τα dresscodes και το κυνήγι του χρήματος χωρίς κάποιο σκοπό δεν ταίριαζαν στο ελεύθερο πνεύμα της.

Για αυτό επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον.

Εργάζεται στο wwf από το 2008.

Νατάσα Μαραγκού: συντονίστρια Μονάδας Διαχείρισης Προγραμμάτων και λειτουργιών

Η Νατάσα Μαραγκού σπούδασε λογιστική και κατόπιν εκπαιδεύτηκε σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης έργων. Διαθέτει επίσης πτυχίο στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF Ελλάς το 1994 ως βοηθός οικονομικής διαχείρισης και κατόπιν ως υπεύθυνη της οικονομικής παρακολούθησης και των διαχειριστικών θεμάτων του περιβαλλοντικού προγράμματος.

Σήμερα συντονίζει την Μονάδα Διαχείρισης Έργων και Λειτουργιών, η οποία είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνη για την οικονομική και τεχνική διαχείριση των έργων της οργάνωσης, την εφαρμογή των διαδικασιών και των συστημάτων διοίκησης, των συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων και έργων, τις συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς και σειρά άλλων διαχειριστικών και λειτουργικών θεμάτων.

Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Ναταλία Καλευρά: συνεργάτης διαχείρισης προγραμμάτων

Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Είναι Δασολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπληροφορική.

Εντάχθηκε στο δυναμικό του WWF-Ελλάς τον Ιανουάριο του 2008 ως συνεργάτης του Τομέα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης. Από τη συνεργασία αυτή «γεννήθηκαν» το Οικοσκόπιο και το Οικοσκόπιο kids, δύο σύγχρονες ιστοσελίδες με πληροφορίες για το ελληνικό περιβάλλον για μεγάλους και παιδιά. Ανάμεσα στα επιμέρους καθήκοντά της, η συγκέντρωση, επικαιροποίηση και  οργάνωση δεδομένων σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), παράλληλα με τη χαρτογραφική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων της οργάνωσης.

Από την άνοιξη του 2013 αφιερώνει πλέον τον περισσότερο της χρόνο στην παρακολούθηση της προόδου των περιβαλλοντικών έργων, σε σχέση με τον σχεδιασμό τους και το στρατηγικό πλαίσιο του WWF, ως συνεργάτης της Μονάδας Διαχείρισης Έργων και Λειτουργιών.

Παντελής Σαρρής: υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (BSc in Economics).

Έχει δουλέψει στον τραπεζικό κλάδο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του και κερδίζοντας χρήσιμη εμπειρία. Ξεκίνησε να εργάζεται το 2010 στο WWF Ελλάς στη Μονάδα Διαχείρισης Προγραμμάτων και από τότε έχει εμπλακεί σε μια σειρά projects του Οργανισμού.

Στον ελεύθερό του χρόνο ταξιδεύει, πηγαίνει κινηματογράφο, ακούει καινούργιες μουσικές και παίζει μπάσκετ.

Κατερίνα Αλυσσανδράκη-Κολίτα: συνεργάτης οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων

H Κατερίνα Αλυσσανδράκη-Κολίτα είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, με μεταπτυχιακό στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική.

Έχει εργασθεί ως βοηθός λογιστηρίου, αλλά και ως αναπληρώτρια υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων δημόσιας υγείας για ενάμιση χρόνο στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία PROLEPSIS. Ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF Ελλάς τον Μάιο του 2015 ως Συνεργάτιδα οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Της Κατερίνας της αρέσουν τα ταξίδια

Κωνσταντίνος Λιαρίκος: επικεφαλής προγράμματος και λειτουργιών

Ο Κωνσταντίνος Λιαρίκος είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην έρευνα και την εκπαίδευση και έχει συντονίσει ή/και συμμετάσχει στην προετοιμασία μεγάλου αριθμού εργασιών και επιστημονικών κοινοποιήσεων.

Από το 2002 δουλεύει στο WWF Ελλάς, όπου σήμερα είναι επικεφαλής προγράμματος και λειτουργιών (operations). Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του παν/μίου Αιγαίου και μέλος του ΔΣ του σωματείου Ελληνικό Τοπίο. Είναι παντρεμένος, έχει έναν γιο και τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται κυρίως με την μουσική.

Θεοδότα Νάντσου: επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία, με μεταπτυχιακή «εμβάθυνση» στην περιβαλλοντική ηθική, στο Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ της Βρετανίας.

Από το 1990 ασχολείται ενεργά με τον χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οπότε και ξεκίνησε να συμμετέχει εθελοντικά σε συλλογικές δράσεις ερευνητικού και ενημερωτικού χαρακτήρα για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Έχει επίσης συνεργαστεί εθελοντικά με οργανώσεις περίθαλψης άγριων ζώων.

Από το 1991 ξεκίνησε να συνεργάζεται εθελοντικά με το «νεογέννητο» τότε γραφείο του WWF στην Ελλάδα. Από το 1993 είναι μόνιμο στέλεχος του WWF Ελλάς, στο οποίο πλέον έχει αναλάβει τον συντονισμό του τομέα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Έχει γράψει και δημοσιεύσει στον έντυπο τύπο και σε επιστημονικές επιθεωρήσεις πολλά άρθρα και παρεμβάσεις για ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Οι πρώτες της αρμοδιότητες στο WWF Ελλάς αφορούσαν τον συντονισμό συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δράσεων. Στη συνέχεια και μέχρι το 2003 ανέλαβε και τον συντονισμό των δράσεων του WWF Ελλάς στο πεδίο. Από το 2003 μέχρι σήμερα συντονίζει την ομάδα περιβαλλοντικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές της συνοψίζονται στις εξής:

 • Σχεδιασμός, συντονισμός και επίβλεψη της δουλειάς της Ομάδας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • Διαμόρφωση θέσεων της οργάνωσης για ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Προώθηση παρεμβάσεων για συγκεκριμένα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως το εθνικό σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, η εκτροπή του Αχελώου και ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Παναγιώτα Μαραγκού: συντονίστρια επιστημονικής τεκμηρίωσης και υποστήριξης

Η Παναγιώτα Μαραγκού είναι βιολόγος με διδακτορικό σε θέματα συγκριτικής οικολογίας.

Εργάζεται στο WWF Ελλάς από το 1997 ξεκινώντας από προγράμματα προστασίας υγρότοπων και θέματα πανίδας και συνεχίζοντας με την παρακολούθηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη φύση και το νερό στην Ελλάδα. Ως υπεύθυνη δράσεων επιστημονικής τεκμηρίωσης και υποστήριξης συντόνισε το πρόσφατο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, επιβλέπει το Οικοσκόπιο και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων.

Συμμετέχει επίσης σε προγράμματα καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης της ελληνικής ερπετοπανίδας, και σε διαχειριστικές μελέτες ενώ έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες, άρθρα και βιβλία με θέμα κυρίως τα ερπετά ή τις προστατευόμενες περιοχές.

Είναι παντρεμένη και έχει δύο γιους.

Σοφία Κουκουλάκη: υπεύθυνη χρηματοδοτήσεων προγράμματος

H Σοφία Κουκουλάκη σπούδασε Τοπογράφος Μηχανικός στο ΑΠΘ και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο CIM (Αγγλία), IMD (Ελβετία) & INSEAD (Γαλλία).

Έχει μία πλούσια εμπειρία εργαζόμενη 18 χρόνια σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στο χώρο του Marketing , κατέχοντας τα τελευταία 7 χρόνια τη θέση του Marketing Manager (GROUP SΕΒ Ελλάς & ΝΙΚΕ Ελλάς).

Από το 2011 εργάζεται στο WWF Ελλάς αρχικά , ως υπεύθυνη των εταιρικών συνεργασιών και στη συνέχεια ως υπεύθυνη χρηματοδοτήσεων προγράμματος..

Τα παιδιά της ο Δημήτρης και η Έλενα, της θυμίζουν ότι ο βιώσιμος τρόπος ζωής ξεκινά από την αλλαγή της συμπεριφοράς στην καθημερινότητά μας!

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις: Δαδιά

Δώρα Σκαρτσή: υπεύθυνη προγράμματος Έβρου

Η Θεοδώρα Σκαρτσή γεννήθηκε το 1963 στη Ζάκυνθο. Είναι δασολόγος εξειδικευμένη στην προστασία και την έρευνα των αρπακτικών πουλιών. Έχει εργασθεί στο χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των περιβαλλοντικών μελετών και των ερευνητικών δράσεων για τα πουλιά.

Ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF Ελλάς το 1993, σαν ερευνήτρια πεδίου στο πρόγραμμα Δαδιάς και σήμερα έχει τη θέση του υπεύθυνου του προγράμματος Έβρου με αρμοδιότητες συντονισμού, σχεδιασμού και οργάνωσης επιστημονικών και περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και την ευρύτερη περιοχή στο νομό Έβρου.

Ζει και εργάζεται στη Δαδιά Σουφλίου.

Elzbieta Kret: ερευνήτρια προγράμματος Έβρου

Η Elzbieta Kret έχει σπουδάσει προστασία του περιβάλλοντος και οικολογία ζώων στην Πολωνία από όπου κατάγεται

Συνεργάζεται με το WWF από το 2006 όταν και εργάστηκε σαν εθελόντρια του EVS (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία) στη Δαδιά. Στη συνέχεια συμμετείχε στο πρόγραμμα «Έρευνα Οικολογίας του Κόκκινου Ελαφιού στο Όρος Πάρνης» κατά τα έτη 2007-2009. Από 2009 έχει γυρίσει στη Δαδιά στο Πρόγραμμα Έβρου όπου εργάζεται ως ερευνήτρια πεδίου. Από τότε παρακολουθεί και προστατεύει τα σπάνια και εξαιρετικά αρπακτικά πουλιά της περιοχής.

Πρόσφατα, έχει αποκτήσει καινούριο «συνάδελφο» με τον οποίο σχηματίζουν την πρώτη ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα.       

Ροδή Καραμπάτσα: συνεργάτης προγράμματος Έβρου

Η Ροδή Καραμπάτσα γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1984.

Σπούδασε Τουρκική Γλώσσα & Ιστορία στο ΔΠΘ. Ενώ ταυτόχρονα ασχολήθηκε και με την εκπαίδευση παιδιών μειονοτήτων

Ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF Ελλάς από το 2008 στο Πρόγραμμα Έβρου στη Δαδιά και έως σήμερα ασχολείται με τη διαχείριση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) του ERASMUS +, αλλά και με τη συνολική υποστήριξη του προγράμματος.

Λευτέρης Καψάλης: επιστημονικός συνεργάτης προγράμματος Έβρου

Ο Λευτέρης γεννήθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι δασολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και με εργασιακή εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.

Από το Μάρτιο του 2016 ζει στη Δαδιά και εργάζεται στο πρόγραμμα Δαδιάς του WWF Ελλάς.

Θάλασσα

Χαρίκλεια Μινώτου: επιστημονική συνεργάτης, υπεύθυνη προγράμματος Ζακύνθου

Η Χαρίκλεια Μινώτου γεννήθηκε το 1968. Λόγω των σπουδών της, αρχικά γεωπονικού αντικειμένου αλλά και του διδακτορικού της στην αειφορική διαχείριση προσταστευόμενων περιοχών ασχολείται με θέματα βιολογικής γεωργίας , αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, ευαισθητοποίησης σε θέματα διατροφής και περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικο-αγροτουρισμού, ακουστικής οικολογίας.

Από το 2000 εργάζεται στο WWF Ελλάς, στο Πρόγραμμα Ζακύνθου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και τη διαχείριση της παραλίας των Σεκανίων. Παράλληλα συμμετέχει από το 2000 ως εκπρόσωπος των ΜΚΟ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Αντιγόνη Φούτση: συνεργάτης θαλάσσιου προγράμματος

Η Αντιγόνη είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη από το London School of Economics. Από το 2011 εργάστηκε στο Πρόγραμμα EastMed του FAO ως σύμβουλος σε θέματα αλιευτικής πολιτικής και διαχείρισης θαλάσσιων πόρων.

Είναι απόφοιτος του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης, με σπουδές στην κλασική μουσική και το πιάνο. Η μεγάλη της αγάπη, ωστόσο, είναι το νερό, καθώς από τότε που θυμάται τον εαυτό της κολυμπά και παίζει πόλο. Στο χρόνο που απομένει ταξιδεύει, διαβάζει, γράφει, φωτογραφίζει κι ονειρεύεται. 

Από το Σεπτέμβριο του 2015 ξεκίνησε να εργάζεται στο  WWF ως συνεργάτιδα στα προγράμματα για την αλιεία κι οραματίζεται ένα βιώσιμο μέλλον για τη θάλασσα και τους πόρους της.

Χρίστη Σωτηρίου: υπεύθυνη προγράμματος "Fish Forward"

Η Χρίστη Σωτηρίου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες (Πανεπιστήμιο Αθηνών), με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις (Πανεπιστήμιο Σορβόννης). Κάπου ενδιάμεσα, κατάλαβε πως η Επικοινωνία βρίσκεται παντού και αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για την προώθηση καινοτόμων ιδεών, όμορφων ομάδων και κοινωφελών δράσεων.

Από το 2007 εργάζεται ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εταιρικής, branding και ψηφιακής επικοινωνίας.

Στην ομάδα του WWF εντάχθηκε τον Νοέμβριο 2016 ως Υπεύθυνη του προγράμματος Fish Forward που έχει ως στόχο την ενημέρωση κοινού και φορέων σε θέματα βιώσιμης αλιείας, μέσα από δράσεις που αναδεικνύουν πως η λύση βρίσκεται στα χέρια μας και επαφίεται στη θέλησή μας για αλλαγή και συνεργασία.

Φένια Νικολάου: συνεργάτης προγράμματος "Fish Forward"

Η Φένια είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εργάστηκε για πέντε χρόνια  ως συντάκτρια ειδήσεων στο περιβαλλοντικό portal econews.gr και κατόπιν στο τμήμα marketing εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προστασίας του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος.

Από το 2015 εργάζεται στο WWF ως συνεργάτης επικοινωνίας στην εκστρατεία «Ψάρι για πάντα», με στόχο την ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα της υπεραλίευσης και την ενημέρωση για τα βιώσιμα αλιεύματα.

Τον ελεύθερό της χρόνο τον αφιερώνει στον γιό της, ενώ τις αρέσουν οι εξορμήσεις στη φύση, η μουσική, ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία.

Σπύρος Κοτομάτας: συνεργάτης θαλάσσιου προγράμματος

Ο Σπύρος Κοτομάτας είναι βιολόγος και έχει διδακτορικό στην πληθυσμιακή οικολογία από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις στο Σικάγο.

Έχει ασχοληθεί για περισσότερο από δύο δεκαετίες με την έρευνα και την προστασία θαλάσσιων θηλαστικών (ειδικότερα με τη Μεσογειακή φώκια) καθώς και με το σχεδιασμό και τη λειτουργία προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και διαχείριση έργων και έχει εμπλακεί στη διοίκηση περιβαλλοντικών ΜΚΟ

Ξεκίνησε τη συνεργασία του με το WWF Ελλάς το Μάϊο του 2013 αναλαμβανοντας το συντονισμό του ευρωπαικού προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE, ενώ συμμετέχει και σε άλλες δράσεις του θαλάσσιου προγράμματος της οργάνωσης. Ζει με τη σύντροφο του και με τον Μάρκο (το σκύλο του).

Χρήστος Παπαδάς: υπεύθυνος Ομάδας Πεδίου του Προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE 

Ο Χρήστος Παπαδάς γεννήθηκε στη Σαλαμίνα, όπου και μένει μόνιμα από το 1982. Σπούδασε στη Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, απ’ όπου αποφοίτησε με master το 2005. Το διάστημα 2007 έως 2013 εργάζεται ως μελετητής (ελεύθερος επαγγελματίας) και είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 τάξης Β.

Η θάλασσα αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη όπου αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του,  το 2003 γίνεται αυτόνομος δύτης (PADI Divemaster) και αρχίζει πλέον να καταδύεται συστηματικά σε Ελλάδα και εξωτερικό, εξερευνώντας, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας της θαλάσσια ζωή. Ταυτόχρονα ασχολείται με την ιστιοπλοΐα (skipper) ενώ του αρέσει να ταξιδεύει με φουσκωτά σκάφη.

Μαρία Λιβανού: συνεργάτης επικοινωνίας θαλάσσιου προγράμματος

H Μαρία έχει κάνει ΒΑ Eυρωπαϊκών Σπουδών στα London School of Economics, Kings College London, Institut de Sciences Politiques, Paris και MSc στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων (LSE). Ξεκίνησε κάνοντας πρακτική στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και το 2001 δούλεψε εθελοντικά στο WWF Ελλάς ως ερευνήτρια στην εκστρατεία για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής.

Εργάστηκε στο Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα και στη Θεματική Βραδιά. Συνέχισε με μια σειρά ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών και ντοκιμαντέρ, στο ενημερωτικό portal Newstime και την κινηματογραφική εταιρία Rosebud στο γραφείο τύπου, ενώ έχει συνεργαστεί με το BBC World Radio.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές αποστολές του Tethys Research Institute και του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος. Δουλεύει στο WWF Ελλάς από το 2010 σαν συνεργάτης θαλάσσιων προγραμμάτων.

Υγρότοποι

Θάνος Γιαννακάκης: υπεύθυνος προγράμματος νησιωτικών υγροτόπων

Ο Θάνος Γιαννακάκης είναι Περιβαλλοντολόγος με σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταπτυχιακά στην Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και την Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΜΠ).

Εργάζεται στο WWF από το 2008, στο πρόγραμμα «Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας» ως ερευνητής πεδίου ενώ το 2011 ανέλαβε τον συντονισμό του προγράμματος.

Αγαπάει πολύ το βουνό και τον ελεύθερο χρόνο του τον διαθέτει στα 2 παιδιά του, σε ορεινά αθλήματα και στην φωτογραφία.

Δάση

Εύη Κορακάκη: υπεύθυνη δασικού προγράμματος

Η Εύη Κορακάκη είναι δασοπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δασική Οικολογία και Διαχειριστική (University of Edinburgh) και Διδακτορικό στη Δασική Οικοφυσιολογία (University of Edinburgh).

Από το 2006 έως σήμερα έχει εργαστεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»), στη Διεύθυνση Δασών Αθηνών και στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»). Έχει επίσης συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων, αναφορών και προτάσεων χρηματοδότησης.

Εργάζεται στο WWF Ελλάς το 2008 σαν υπεύθυνη δασικών προγραμμάτων.

Της Εύης της αρέσουν οι εκδρομές στη φύση και η μακροφωτογράφιση.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Ιόλη Χριστοπούλου: υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον

Αποφοιτώντας από το Κολλέγιο Αθηνών, η Ιόλη σπούδασε στο Mount Holyoke College διεθνείς σχέσεις. Κατά τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στη Σχολή Fletcher του Πανεπιστημίου Tufts επικεντρώθηκε σε θέματα διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής και διακυβέρνησης. Με τη διδακτορική της διατριβή, πάλι στο Fletcher, εξέτασε τη συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στην αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ιόλη άρχισε να εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτιδα στην ομάδα περιβαλλοντικής πολιτικής του WWF Ελλάς το 2005. Σήμερα είναι υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον. Είναι μέλος της Επιτροπής Φύση 2000 ως ένα από τα δύο τακτικά μέλη που εκπροσωπούν τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Η Ιόλη διδάσκει στο College Year in Athens (ΔΙΚΕΜΕΣ). Είναι μέλος του ΔΣ της περιβαλλοντικής οργάνωσης MEDASSET/ Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελώνων.

Νίκος Μάντζαρης: υπεύθυνος τομέα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής

Ο Νίκος Μάντζαρης σπούδασε χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετά από 2 χρόνια ερευνητικής δουλειάς στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής στον Δημόκριτο πήγε στο πανεπιστήμιο της Minnesota των ΗΠΑ, από όπου πήρε το διδακτορικό του στη χημική μηχανική και την επιστήμη των υλικών, σπουδάζοντας παράλληλα και Βιολογία. Μετά από ένα διετές μεταδιδακτορικό στα μαθηματικά, εργάστηκε ως επίκουρος και μετέπειτα ως αναπληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Rice στο Houston των ΗΠΑ στο τμήμα Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων με έμφαση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Εργάζεται στο WWF Ελλάς από το 2014 ως υπεύθυνος ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.

Είναι παντρεμένος, έχει δύο κόρες κι έναν γιο.

Μιχάλης Προδρόμου: σύμβουλος ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής

Ο Μιχάλης Προδρόμου γεννήθηκε το 1983 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσική των Κτιρίων (Technical University of Delft) και την Προστασία Μνημείων (ΕΜΠ).

Από το 2011 εργάζεται στο WWF Ελλάς στο τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ενεργειακής πολιτικής.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Άνθιμος Χατζηβασιλείου: συντονιστής επικοινωνίας τμήματος πολιτικής

Ο Άνθιμος γεννήθηκε ένα υπέροχο πρωινό Σαββάτου του 1979 και άλλαξε τη ζωή τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στις γειτονιές της Κοκκινιάς που ακόμα αδυνατεί να εγκαταλείψει. Μπορεί να μην μεγάλωσε μαθαίνοντας πιάνο και μπαλέτο, αλλά τα γαλλικά του τα έμαθε, λίγο μετά τα αγγλικά, τα ιταλικά και τα γερμανικά που πλέον έχει ξεχάσει. Ο στόχος τώρα λοιπόν είναι το πιάνο, για το μπαλέτο υπάρχει μέλλον ακόμα.

Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Πάντειο και έκανε μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο μακρυνό Κόλτσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας πιστεύοντας πως θα αλλάξει τον κόσμο, πράγμα που δυστυχώς ακόμα δεν έχει καταφέρει. Για περισσότερα από 10 χρόνια εργάστηκε ως σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας μέχρι που αποφάσισε να σοβαρευτεί και με χαρά εντάχθηκε στην οικογένεια του WWF Ελλάς, όπου επικοινωνεί τις δράσεις της πολιτικής για το περιβάλλον.

Εκστρατείες – Τοπικές δράσεις

Αχιλλέας Πληθάρας: υπεύθυνος προγράμματος «Καλύτερη ζωή»

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1976.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε «Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Εργάζεται στο WWF Ελλάς από τον Μάιο του 2004, ως υπεύθυνος εκστρατειών της οργάνωσης. Η πρώτη εκστρατεία που εκπόνησε αφορούσε τη θωράκιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τα χημικά (κανονισμός REACH). Από τις αρχές του 2006, η προσοχή του έχει στραφεί στη νέα εκστρατεία της οργάνωσης με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή και τίτλο «Το κλίμα είναι στο χέρι σου».

Βίκυ Μπαρμπόκα: υπεύθυνη επικοινωνίας προγράμματος «Καλύτερη ζωή»

Με πτυχίο από το τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η Βίκυ μετοίκησε στην αγγλική νήσο για μεταπτυχιακό στην πολιτιστική διαχείριση στο City University of London.  Έζησε 4 χρόνια στο Λονδίνο όπου και εργάστηκε σε πολιτιστικούς οργανισμούς και μουσεία  (Barbican,Tate Britain, Royal Opera of London), αλλά και στο Bρετανικό γραφείο τύπου του Ευρωκοινοβουλίου (E.P.I.O.) ως βοηθός υπεύθυνου τύπου και ενημέρωσης.

Τον Οκτώβριο του 2013 μπήκε στην ομάδα του WWF Ελλάς ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή», αναζητώντας ιδέες και πρακτικές για μία πιο οικολογική και οικονομική καθημερινότητα.

Επιμένει ότι τα ποδήλατα και τα πάρκα δικαιούνται χώρο στις πόλεις και ότι καλύτερη ζωή σημαίνει περισσότερη δράση, κοινωνική αλληλεγγύη, βόλτες στη φύση και ανέξοδα χαμόγελα.

Ηλίας Τζηρίτης: υπεύθυνος τοπικών δράσεων

Ο Ηλίας Τζηρίτης έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη με μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. Υπήρξε εθελοντής του WWF Ελλάς από το 1995 σε δράσεις πεδίου, σε κατασκηνώσεις εθελοντικής εργασίας και στη περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Από το 2004 εργάζεται στο WWF Ελλάς αρχικά ως Υπεύθυνος Εθελοντικών Δράσεων και Νομικής Ομάδας και στην συνέχεια ως Συντονιστής Τοπικών Δράσεων.

Ο Ηλίας Τζηρίτης είναι ενεργός εθελοντής δασοπυροσβέστης και μέλος περιβαλλοντικών ΜΚΟ και κινήσεων πολιτών. Τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με την ορειβασία (λάτρης του χειμερινού βουνού!!) και την ποδηλασία.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ελένη Σβορώνου: υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & κατάρτισης

Η Ελένη Σβορώνου είναι Φιλόλογος, με ειδίκευση στην Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο του Birmingham.

Στο WWF Ελλάς εργάζεται από το 1994 (στη διαχείριση των εθελοντών, στο παιδικό τμήμα της οργάνωσης, το Panda Club, στην κατάρτιση ενηλίκων, και τα τελευταία χρόνια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

Στο WWF της δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθεί και με θέματα οικοτουρισμού και συμμετοχικών διαδικασιών. Τέλος, γράφει βιβλία για παιδιά και νέους, ενώ συντονίζει και εργαστήρια δημιουργικής γραφής.

Νάνσυ Κουταβά: υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία

Η Νάνσυ Κουταβά είναι απόφοιτος του τμήματος χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί αρχικά ως χημικός και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την ιδιωτική εκπαίδευση. Παράλληλα ξεκίνησε ως εθελόντρια στο WWF Ελλάς στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενώ από το 1997 εργάζεται αρχικά στις διοικητικές υπηρεσίες και στη συνέχεια στο παιδικό τμήμα Panda Club.

Τα τελευταία δέκα χρόνια είναι συνεργάτης της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ασχολείται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και εμψύχωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολεία, οικογενειακών προγραμμάτων σε μουσεία και στη φύση, εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ενήλικες και την παραγωγή εκπαιδευτικών πακέτων.

Μαρίνα Συμβουλίδου: ειδική συνεργάτης δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η Μαρίνα Συμβουλίδου είναι πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τον τουρισμό και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Εργάζεται στο WWF από το 1999 αρχικά ως συνεργάτης του Προγράμματος Δασών, στη συνέχεια στο Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και την τελευταία δεκαετία για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Η Μαρίνα Συμβουλίδου έχει ένα γιό.

Δέσποινα Τζιάλλα: συντονίστρια εξεύρεσης πόρων

Η Δέσποινα Τζιάλλα γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1974 στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση δύο χρόνια στο Marketing.

Από το 1997, έχει εργασθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα του Marketing σε μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων.

Σημαντική στιγμή στην επαγγελματική της πορεία ήταν η επί τρεισήμισι χρόνια εργασία της στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας ως Διευθύντρια Τομέα Licensing. Ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF τον Σεπτέμβριο του 2008 ως Υπεύθυνη Licensing.

Αλέξανδρος Μελβάνι: υπεύθυνος υποστηρικτών - εθελοντών

Ο Αλέξανδρος Μελβάνι γεννήθηκε το 1977 στον Καναδά, από Ελληνίδα μητέρα και Ινδό πατέρα. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε μόνιμα το 1982. Είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρώτη του επαφή με το WWF ήταν το καλοκαίρι του 2002 σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα εργασίας στη Ζάκυνθο. Στη συνέχεια εργάστηκε εθελοντικά για έναν χρόνο στα γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα ως συντονιστής των εθελοντών.

Από το 2003 εργάζεται στο WWF Ελλάς, αρχικά ως υπεύθυνος της βάσης δεδομένων των υποστηρικτών και στη συνέχεια ως Συντονιστής του Προγράμματος Προσέλκυσης Υποστηρικτών Direct Dialogue. Από το 2012 έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της αύξησης του αριθμού των υποστηρικτών της οργάνωσης καθώς και την ενημέρωση τους για τις δράσεις της οργάνωσης.

Άννα Κουνάδη: digital marketing specialist

Η Άννα γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στην Αθήνα και εργάζεται στην Αθήνα.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολήθηκε αρχικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και στη συνέχεια με τη διαφήμιση. Σήμερα εργάζεται ως digital marketing specialist στο WWF, στην ομάδα του fundraising. Ρόλος της είναι όλες ο στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση τωνdigital marketing ενεργειών που αποσκοπούν στην επικοινωνία των δράσεων του WWF και στην προσέλκυση νέων υποστηρικτών.

Όταν έχει ελεύθερο χρόνο βλέπει πολλές ταινίες, ανακαλύπτει ό,τι καινούριο «τρώγεται» στην Αθήνα, ψάχνει να βρει τις πιο παλιές πολυκατοικίες και παρατηρεί τι φοράνε οι άνθρωποι στο μετρό. Όταν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο αποφασίζει να γράψει για όλα αυτά!

Ιωάννα Στράτου: υπεύθυνη βάσης δεδομένων υποστηρικτών

Η Ιωάννα Στράτου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα γραμματειακής υποστήριξης και marketing σε ιδιωτική σχόλη.

Εργάζεται στο WWF Ελλάς από το 1998. Μέχρι το 2008 απασχολήθηκε στη γραμματειακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης. Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα εργάζεται στο μαρκετινγκ και συγκεκριμένα στο τμήμα υποστηρικτών. Η βάση δεδομένων των υποστηρικτών και η επικοινωνία μαζί τους είναι η κύρια ασχολία της, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και το κομμάτι της οργάνωσης που αναφέρεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένα στις βαπτίσεις.

Ιάσονας Κάντας: υπεύθυνος γραφείου τύπου

Ο Ιάσονας Κάντας είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το 2005 μέχρι και το 2008, με ένα «διάλειμμα» κάποιων μηνών στην Κωνσταντινούπολή για την εφημερίδα «Χουριέτ», ήταν μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας του Ρεπορτάζ χωρίς Σύνορα και της Θεματικής Βραδιάς στην ΕΡΤ. Από το καλοκαίρι του 2007 και για έναν περίπου χρόνο επιμελούταν και παρουσίαζε μουσική - ενημερωτική εκπομπή στον FLASH 96. Έχει επίσης αρθρογραφήσει σε διάφορα περιοδικά καθώς και στην εφημερίδα «Το Ποντίκι», στο ένθετο «Global».

Ο Ιάσονας Κάντας εργάζεται στο WWF Ελλάς από το 2009. Σήμερα είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της οργάνωσης.

Έμιλυ Κερν: συνεργάτης τμήματος μάρκετινγκ

Η Έμιλυ Κερν έχει σπουδάσει κοινωνιολογία στο Deree College και διεθνείς σχέσεις στο Boston University.

Από το 1994 έως το 2004 εργάστηκε στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη και από το 2004 έως το 2011 ήταν επικεφαλής του τμήματος εξεύρεσης πόρων του WWF Ελλάς συνεχίζει να εργάζεται στο τμήμα marketing του WWF Ελλάς ως υπεύθυνη διακεκριμένων φίλων και κληροδοτημάτων.

Η Έμιλυ Κερν είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη.

Μάριος Βόντας: τεχνικός υπεύθυνος εκδόσεων

Ο Μάριος Βόντας Γεννήθηκε στο Αιγάλεω Αττικής το 1972.

Εργάζεται στο WWF Ελλάς από τον Ιούλιο του 1994.

Ξεκίνησε ως εξωτερικός υπάλληλος (Courier) και από το 2000 σχεδιάζει το έντυπο υλικό της οργάνωσης και εικονογραφεί στο δημιουργικό τμήμα που οργανώθηκε στον τομέα επικοινωνίας. Eπίσης ασχολείται με τη φωτογραφία, κυκλοφορεί αρκετά με ποδήλατο και άν μείνει χρόνος σκιτσάρει γελοιογραφίες.

"Μέσα από την οργάνωση έμαθα να σέβομαι το περιβάλλον και να αγωνίζομαι για θέματα που δεν αφορούν μόνο τον εαυτό μου. Eίμαι τυχερός που μου δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω καθώς εργάζομαι."

Βασίλης Κοκκινίδης: web designer / front-end developer

Ο Βασίλης Κοκκινίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974.

Εχει σπουδάσει interactive digital media (ψηφιακά διαδραστικά μέσα).

Εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης και ως freelance web/graphic designer.

Απο τον Απρίλιο του 2007 εργάζεται στο τμήμα marketing του WWF και ειναι υπεύθυνος για την ιστοσελίδα της οργάνωσης και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου.

Πρόγραμμα Άμεσου Διαλόγου

Μαρία Τσούκα: συντονίστρια του προγράμματος

Η Μαρία γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Διακόσμηση. Έχει αναλάβει μελέτες για επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους. Το ενδιαφέρον της για τα εικαστικά και τη σύγχρονη τέχνη την οδήγησε στο να ασχοληθεί με την επιμέλεια εκθέσεων και συμμετείχε στη διοργάνωση της 3ης Μπιενάλε της Αθήνας, όπου εργάστηκε ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας.

Το 2012 ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF ως εκπρόσωπος Άμεσου Διαλόγου θέλοντας να συμβάλλει στην προσπάθεια για ένα ζωντανό πλανήτη. Σήμερα, είναι  υπεύθυνη για το συντονισμό του προγράμματος.

Στον ελεύθερο χρόνο της φωτογραφίζει τις γάτες της.

Σοφία Βασίλη: αρχηγός ομάδας

Η Σοφία Βασίλη έχει σπουδάσει Marketing στο Deree College.

Εντάχθηκε στην ομάδα του WWF Ελλάς τον Σεπτέμβριο του 2012 όπου τα δυο πρώτα χρόνια  εργάστηκε ως εκπρόσωπος άμεσου διαλόγου του τμήματος υποστηρικτών. Από το 2014 ανέλαβε τη θέση αρχηγού ομάδας του προγράμματος.

Άννα Πλειώνη-Ζηλφίδου: αρχηγός ομάδας

Η Άννα γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα .

Φοίτησε στον Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Τεχνολογικό Όμιλο-ΑΚΤΟ, έχει Bachelor of Arts Degree in Photography και έχει λάβει μέρος σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις.

Είναι εθελόντρια σε προγράμματα οργανώσεων προστασίας απειλούμενων ειδών αλλά και σε μικρότερες ομάδες που ασχολούνται με την περίθαλψη και τα δικαιώματα των ζώων.

Τον Απρίλιο του 2014 ξεκίνησε να εργάζεται στο πρόγραμμα του Άμεσου Διαλόγου θέλοντας να μεταδώσει στον κόσμο ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη.

Είναι χορτοφάγος και στον ελεύθερο χρόνο της φροντίζει τους φίλους της φτιάχνοντας γλυκά.

Αγγελική Καράγιαννη: εκπρόσωπος

Η Αγγελική Καράγιαννη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989. Το 2007 μετακόμισε για έξι χρόνια στο μαγευτικό νησί της Κεφαλονιάς, όπου σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία.

Εργάστηκε για την πρακτική της άσκηση στο Γραφείου Τύπου της Νέας Τηλεόρασης Star, αλλά η μοίρα τον Μάιο του 2016 την έφερε στον Άμεσο Διάλογο του WWF, κάτι που της ταιριάζει περισσότερο καθώς συνδυάζει  στοιχεία σχετικά με τις σπουδές της αλλά και την μεγάλη της αγάπη για το ζωικό βασίλειο και την φύση!

Λατρεύει το ελεύθερο κάμπινγκ και στον ελεύθερο της χρόνο πηγαίνει εθελοντικά σε φιλοζωικό σωματείο, διαβάζει βιβλία, βγαίνει με τους φίλους της… ότι προλαβαίνει.

Κωνσταντίνος Μπαράκος: εκπρόσωπος

O Κωνσταντίνος Μπαράκος έχει γεννηθεί στη Λάρισα το 1992. Είναι ¨Διεθνολόγος¨ και Μουσικός, Απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο  Πανεπιστήμιο.

Ασχολείται με την έρευνα και την μουσική ενώ παράλληλα  θέλει να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η ενασχόληση του με το διάβασμα τον κάνει να αρθρογραφεί στα κρυφά και να ονειρεύεται μια πιο δίκαιη κοινωνία η οποία θα υπάρχει σεβόμενη το περιβάλλον και το οικοσύστημα από το οποίο προήλθε.

Εργάζεται στην ομάδα του Άμεσου Διαλόγου από τον Μάιο του 2016 και προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον κόσμο αφυπνίζοντας τον και ζητώντας του ενίσχυση και υποστήριξη.

Βασιλική Γκαρδιακού: εκπρόσωπος

Η Βασιλική Γκαρδιακού γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1992 και ασχολείται από μικρή με τον αθλητισμό και την ζωγραφική. Σπουδάζει Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και τα τελευταία τρία χρόνια επιχειρεί κάποια βήματα στο ερασιτεχνικό θέατρο. Η μεγαλύτερη της αγάπη ωστόσο είναι το Kung fu το οποίο εξασκεί καθημερινώς και αδιαλείπτως.

Ξεκίνησε να δουλεύει στο πρόγραμμα του Άμεσου Διαλόγου το Νοέμβριο του 2016, κάτι που την γεμίζει καθώς θεωρεί ότι κάνει μια καλή πράξη με το να βοηθά τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με την πιο ανθρώπινη, οικο-λογική πλευρά τους.

Ελευθερία Ρίζου: εκπρόσωπος

Η Ελευθερία προσγειώθηκε στον υπέροχο πλανήτη μας το 1995. Είναι μια έντονη προσωπικότητα με κλίση προς τις τέχνες . Ασχολείται με το ελεύθερο σχέδιο και το make up. Με σπουδές στην ενδυματολογία και τη σχεδίαση μόδας, έχει εργαστεί στο παρελθόν σε πολλά πόστα κυρίως ως βοηθός ενδυματολόγου.

Ξεκίνησε να εργάζεται στο WWF τον Απρίλη του 2017 . Ο μεγάλος  ενθουσιασμός της και αγάπη για τη φύση την οδήγησαν στο να παλεύει καθημερινά να επικοινωνήσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο γύρω της.

Σάββας Ξανθόπουλος: εκπρόσωπος

Ο Σάββας Ξανθόπουλος γεννήθηκε στην Δράμα το 1992. Έχει τελειώσει δημοσιογραφία στο πανεπιστήμιο του Wolverhampton και έχει δουλέψει σε διαφορά site και εφημερίδες.

Το Μάιο του 2017 ξεκίνησε να εργάζεται στην ομάδα αμέσου διαλόγου του WWF.

Σοφία Τσερέα: εκπρόσωπος

Η Σόφη γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα και σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συνεχίζοντας με τις μεταπτυχιακές τις σπουδές ασχολήθηκε με την Διεθνή Ιατρική και την Διαχείριση κρίσεων υγείας, περίπου την ίδια περίοδο που έγινε μέλος της ομάδας του Άμεσου Διαλόγου. Η συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Mη δομημένης μάθησης” της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό την ώθησε στην ενασχόληση με θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης. Η ενημέρωση και η εξεύρεση πόρων για μια σταθερή βάση των δράσεων του WWF Ελλάς είναι για εκείνη μια πρόκληση.

Στον ελεύθερο χρόνο της ταξιδεύει, διαβάζει και απολαμβάνει την όμορφη πόλη μας.

Έστερ Νάνο: εκπρόσωπος

Η Έστερ γεννήθηκε το 1992 στο Μπεράτ της Αλβανίας. Είναι φοιτήτρια του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε να εργάζεται στο πρόγραμμα Άμεσου Διαλόγου του WWF τον Οκτώβρη του 2017 και είναι ικανοποιημένη που καταφέρνει μ' αυτό το τρόπο να συνδυάζει την οικονομική ανεξαρτησία με την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. 

Αγαπάει πολύ τους φίλους της, τη μουσική, τον σύγχρονο χορό, τη ζωγραφική και τη φωτογραφία. Στον ελεύθερο της χρόνο, προσπαθεί να θυμάται να εξασκεί τα δύο τελευταία.

Αλεξάνδρα Κώττη-Δόμπρετς: εκπρόσωπος

Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Σπουδάζει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και όταν τελειώσει θέλει να ασχοληθεί με το περιβάλλον αφού το θεωρεί άμεσα συνδεδεμένο με τον άνθρωπο. Εργάζεται στο WWF από τον Οκτώβρη του 2017 με σκοπό της να καταφέρει να κινητοποιήσει τον κόσμο ώστε να αρχίσει να κάνει αλλαγές στην καθημερινότητα του! 

Στον ελεύθερο της χρόνο βλέπει ταινίες, πάει στο θέατρο και βγαίνει βόλτες. Της αρέσουν πολύ τα ταξίδια και τα καλοκαίρια κάνει ελεύθερο κάμπινγκ με το σκύλο της.

Γιώτα Καλαφάτη: εκπρόσωπος

Η Γιώτα Καλαφάτη γεννήθηκε το 1995 στο μαγευτικό νησί της Κρήτης . Το 2013 μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Ασχολείται με διάφορες ξένες γλώσσες και της αρέσει να διαβάζει. Θα ήθελε επίσης να συνεχίσει τις σπουδές της κάνοντας κάποιο μεταπτυχιακό . 

Η αγάπη της για το περιβάλλον ,την φύση και τα ζώα την έφερε κοντά στο WWF τον Νοέμβριο του 2017. Σκοπός της είναι να ευαισθητοποιήσει τον άνθρωπο σχετικά με τα προβλήματα του περιβάλλοντος και να συμβάλει στην διάσωση του πλανήτη μας.

Αναστασία Καραχρήστου: εκπρόσωπος

Η Αναστασία γεννήθηκε στην Λαμία το 1986 αλλά μεγάλωσε στο Νέο Φάληρο. Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μιας και από μικρή την ενδιέφερε αυτή η επιστήμη. Το εργαστήριο δεν την κέρδισε τελικά και βρέθηκε στην Αθήνα, ξανά, να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Αγαπά τα ζώα και τη φύση και λατρεύει τα σκυλιά. Στον ελεύθερό της χρόνο κολυμπάει, διαβάζει, πηγαίνει βόλτες, κινηματογράφο, εκδρομές.

Είναι καινούργια στην ομάδα του Άμεσου Διαλόγου της WWF. Θεωρεί πολύ σημαντικό να μειωθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα και υπερεκμετάλλευση του πλανήτη μας.


Μοιράσου το με φίλους