Σε μια προσπάθεια σταθερής επικοινωνίας με τα πολιτικά κόμματα, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς ξεκινάει μια προσπάθεια συστηματικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών ομάδων, με έμφαση σε περιβαλλοντικά ζητήματα πολιτικής αιχμής.

Αντικείμενο αυτού του κύκλου συναντήσεων με τα κόμματα είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση απειλών για το φυσικό περιβάλλον και η ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών λύσεων για ζωντανή και μακρόπνοα βιώσιμη ελληνική οικονομία

Με δεδομένο ότι εκκρεμεί η κατάθεση στη Βουλή σημαντικών νομοσχεδίων που έχουν και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, θεωρούμε ότι ο κύκλος αυτών των συναντήσεων θα έχει ενδιαφέρον για κάθε βουλευτή, ενώ μπορεί να συνεισφέρει θετικά σε κάθε πρωτοβουλία διαμόρφωσης του επιθυμητού πλαισίου μιας ζωντανής και μακροπρόθεσμα βιώσιμης ελληνικής οικονομίας.

Τι ζητάμε από τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων:

  • Ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα κατά τη φάση της επεξεργασίας και ψήφισης νομοσχεδίων με περιβαλλοντική διάσταση.
  • Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μοιράσου το με φίλους