Αθήνα, 8 Ιουνίου 2005: Η παραίτηση του πρόσφατα διορισμένου Προέδρου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου κ. Νικόλαου Λαμπράκη, όπως ζητήθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, αφήνει κάποια περιθώρια αισιοδοξίας για τον επί δεκαετίες ταλαιπωρημένο βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας.

Η θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε με την είδηση του διορισμού στη θέση του Προέδρου του ΕΘΠΖ του κ. Λαμπράκη, που σύμφωνα με καταγγελίες πολλών φορέων διατηρεί προσωπικές σχέσεις με ιδιοκτήτες αυθαίρετων και κατεδαφιστέων κτισμάτων σε προστατευόμενη παραλία της Ζακύνθου, έδειξε ότι η προστασία αυτής της οικολογικά σημαντικής και ευαίσθητης περιοχής αποτελεί πλέον κοινωνικό αίτημα και δεν είναι υπόθεση μόνο περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς συγχαίρει τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γιώργο Σουφλιά, για την άμεση αντίδρασή του στο αίτημα των φορέων για παύση του νεοδιορισθέντος προέδρου, καθώς η διατήρηση της θέσης θα προκαλούσε σύγκρουση συμφερόντων, καθιστώντας τον κ. Λαμπράκη ακατάλληλο να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου του ΕΘΠΖ. Συγχαίρει, επίσης, και τον ίδιο τον κ. Λαμπράκη για την ευθιξία του να υποβάλει τελικά την παραίτησή του στον Υπουργό, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία διαδοχής του. Το WWF Ελλάς καλεί τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να λάβει μια σειρά από γενναίες αποφάσεις, ώστε η χώρα μας να αποφύγει δεύτερη καταδίκη από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για ελλιπή μέτρα προστασίας του σημαντικότερου βιοτόπου της θαλάσσιας χελώνας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, το WWF Ελλάς καλεί τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσει άμεσα σε ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΠΖ, στελεχώνοντάς το σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ.  906 Α’ /22.12.1999. Όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 10 αυτού του ΠΔ, τα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ οφείλουν να διαθέτουν γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος.

Άμεση λοιπόν προτεραιότητα αποτελεί η σύσταση νέου ΔΣ, το οποίο οφείλει να  αποτελείται από μέλη ικανά να διαχειριστούν σωστά την κρίση που διέρχεται ο βιότοπος της χελώνας, προς όφελος της Ζακύνθου και της χώρας γενικότερα. Η αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου αποτελεί άλλωστε πλέον αίτημα των περισσότερων κοινωνικών, επαγγελματικών και οικονομικών φορέων της Ζακύνθου, της πλειοψηφίας των Ζακυνθινών πολιτών, αλλά και όλων των Ελλήνων, οι οποίοι είναι τελικά εκείνοι που θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα στην περίπτωση που η χώρα μας καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Ενόψει της σύστασης των νέων διοικητικών συμβουλίων και πολλών άλλων φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι και η τελευταία ατυχής επιλογή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η υπόθεση των φορέων διαχείρισης οφείλει να είναι υπερκομματική και η επιλογή των εκπροσώπων να γίνεται με αξιοκρατικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και τεχνογνωσία που απαιτεί το δύσκολο αυτό αντικείμενο» δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς. 


Μοιράσου το με φίλους