Αθήνα, 30-11-2007: Με κοινό κείμενο θέσεων, 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις σχολιάζουν το προτεινόμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Περισσότερα...

 Μοιράσου το με φίλους