ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Εκδόσεις

Εγχειρίδιο για την πρόληψη εμπορίας προστατευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας, Αθήνα 2015
Τα θαλάσσια θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών, Αθήνα 2012
The Dadia – Leefkimi-Soufli Forest National park, Greece: Biodiversity, Management and Conservation, 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Νομικός Οδηγός, Αθήνα 2009
Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, Αθήνα 2009
Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής, Αθήνα 2003

Factsheets

Καρέτα – ο πανάρχαιος κάτοικος των ελληνικών θαλασσών
Ποιος αμολάει άγρια ζώα;
Η περιβαλλοντική νομοθεσία κι η εφαρμογή της στην Ελλάδα.
Η περιβαλλοντική νομοθεσία κι η εφαρμογή της στην Ελλάδα. (αναλυτικό κείμενο)
Ένας ζωντανός πλανήτης
Ελλάδα μια πλούσια χώρα
Τα οικονομικά της βιοποικιλότητας
Μεσογειακοί κοραλλιογενείς σχηματισμοί ή "τραγάνα"
Δαση της θάλασσας: Ποσειδωνία
Καρχαρίες: Κυνηγημένοι κυνηγοί
Εισβάλλοντα είδη: Απρόσκλητοι επισκέπτες
Εισβάλλοντα είδη: Απρόσκλητοι επισκέπτες - παραδείγματα
Τσακάλι: Ο ντροπαλός κάτοικος της υπαίθρου
Κόκκινο Ελάφι: Άλλοτε κοινό, σήμερα σπάνιο και απειλούμενο
Διαθλάσεις της φύσης στη νεοελληνική λογοτεχνία
Φύση και ελληνική μυθολογία

Αναφορές – εκθέσεις

Diet of the Egyptian vulture in Bulgaria in Greece, 2015
Assessment of the illegal use of poison in Natura 2000 sites for the Egyptian Vulture in Greece and Bulgaria during the period 2003-2012, 2014
A survey of nocturnal birds of prey in Dadia-Lefkimi- Soufli Forest National Park, 2014
Τελική αναφορά προγράμματος «Θάλασσα: Μάθε,Δράσε, Προστάτεψε», 2013
Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος «Θάλασσα: Μάθε,Δράσε, Προστάτεψε», 2013
Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη, 2011
Μελέτη των πληθυσμών τσακαλιού (Canis aureus) σε Χαλκιδική και Πελοπόννησο, 2010
Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση της Αλληλεπίδρασης Μεσογειακής Φώκιας- Αλιείας στην Ελλάδα, 2009
Ετήσια αναφορά προγράμματος: "Έρευνα οικολογίας ελαφιών Πάρνηθας", 2009
Καταγραφή μυκηθμών ελαφιών στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, 2009
Ετήσια αναφορά προγράμματος: "Έρευνα οικολογίας ελαφιών Πάρνηθας", 2008
Καταγραφή μυκηθμών ελαφιών στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, 2008
Καταγραφή μυκηθμών ελαφιών στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας (2008)
Περιοδική αναφορά προγράμματος: "Έρευνα οικολογίας ελαφιών Πάρνηθας", 2007
Conservation Action Plan for the golden jackal Canis aureus L. in Greece, 2004
Radio-Telemetry of a Black Vulture Population in the Dadia National Park. Strategy and Methodology, 2004
Διαχειριστικό σχέδιο για τον μαυρόγυπα Aegypius monachus στην προστατευόμενη περιοχή του δάσους Δαδιάς - Λευκίμης-Σουφλίου, 2002
Σχέδιο δράσης για την προστασία Κόκκινου Ελαφιού Cervus elaphus στην Ελλάδα
Εγχειρίδιο εφαρμογής μεθόδου "καταγραφής μυκηθμών ελαφιών"
Σχέδιο συστηματικής παρακολούθησης Κόκκινων Ελαφιών Cervus elaphus Εθνικού Πάρκου Πάρνηθας
Σχέδιο παρακολούθησης των επιπτώσεων της δραστηριότητας των ελαφιών στη δασική βλάστηση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Προτάσεις και παρεμβάσεις

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σουφλίου , Οκτώβριος 2016
Αξιολόγηση οδηγιών για τη φύση - Εκστρατεία WWF «Δυνάμωσε τη φωνή της φύσης», Ιούλιος 2016
Συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για το κυνήγι – Απάντηση WWF Ελλάς στα ερωτήματα άξονα Ι, 2016
Συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για το κυνήγι – Κοινή απάντηση WWF Ελλάς, ΕΟΕ, ΕΕΠΦ στα ερωτήματα των αξόνων ΙΙ & ΙΙΙ, 2016
Συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για το κυνήγι – Απάντηση WWF Ελλάς στα ερωτήματα άξονα ΙV, 2016
Δώστε χώρο στη φύση: Δράσεις πολιτικής για την προστασία της φύσης και του ανθρώπου στην Ευρώπη, 2015
Σχόλια επί του υπό διαβούλευση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Δεκέμβριος 2015
Παρεμβάσεις για τη συνεχιζόμενη λειτουργία ΧΥΤΑ Ζακύνθου:
Ενημέρωση για παρουσία τσακαλιού στην Αττική, 2013
Επιστολή για κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος, 2013
Κοινή Επιστολή ΜΚΟ για τη συνεχιζόµενη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, 2012
Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 2011
Σχολιασμός σε ν/σ για προστασία ζώων, 2011
Περιβαλλοντική αξιολόγηση Επιτροπής Μπαρόζο 2004- 2009
Κοινή πρόταση 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας, 2009
Πολιτεία για το περιβάλλον: Πρόταση για εθνικό σύστημα διακυβέρνησης, 2008

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Schindler S., Poirazidis K., Ruiz C., Scandolara C., Cárcamo B., Eastham C. and G. Catsadorakis, 2015, "At the crossroads from Asia to Europe: spring migration of raptors and black storks in Dadia National Park (Greece)", Journal of Natural History, Vol. 49 (5–8), p.285–300.
Schindler, Von Wehrden H., Poirazidis K., Wrbka T. & V. Kati , 2012, "Multiscale performance of landscape metrics as indicators of species richness of plants, insects and vertebrates.", Ecological Indicators, Vol. 31 p. 41–48.
Poirazidis K., Schindler S., Kakalis E., Ruiz C., Bakaloudis D.E., Scandolara C., Eastham C., Hristov H. & Catsadorakis G, 2011, "Population estimates for the diverse raptor assemblage of Dadia National Park, Greece", Ardeola 58 (1) p. 3-17
Poirazidis K., Goutner V., Skartsi T. & G. Stamou , 2004, "Modeling nesting habitat as a conservation tool for the Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus) in Dadia Nature Reserve, northeastern Greece.", Biological Conservation 118 p. 235-248
Kati V., Foufopoulos J., Ioannidis Y., Papaioannou H., Poirazidis K.& P. Lebrun, 2007, "Diversity, ecological structure and conservation of herpetofauna in a Mediterranean area (Dadia National Park, Greece).", Amphibia-Reptilia 28 (4) p. 517-529

Ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια

Skartsi, Th., Alivizatos, H., Babakas, P. & Vasilakis, D. 2015. Diet composition of the Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus) in Thrace, NE Greece. 13th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Greece, 2015.
Kret, Ε., Vavylis, D., Saravia, V. & Ntemiri, K. 2015. Dogs contributing to wildlife conservation: First anti-poison dog units in the Balkans. 13th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Irakleio, Greece, 2015.
Migli, D., Petridou, M., Giannatos, G. & Maragou, P. 2014. Current golden jackal status in Greece - from a low population point to an ongoing recovery. First International Jackal Symposium, At Veliko Gradište, Serbia, 13-16 October 2014.
Μίγκλη, Δ., Μαραγκού, Π., Τζηρίτης, Ηλ., Καλεβρά, Ν., Σιδηρόπουλος, Λ., Navarrete, E. 2014. Νέες καταγραφές πληθυσμών τσακαλιού Canis aureus στην Ελλάδα: επανάκαμψη και υπολείμματα του παρελθόντος. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία, Μυτιλήνη, 9-12 Οκτωβρίου 2014.
Skartsi, T., Poirazidis, K. & Vasilakis D. Age-specific use of an artificial feeding site by Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus) in Dadia-Lefkimi-Soufli National Park. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Mitilini, Greece, 2009.
Cárcamo, B., Zografou, C. & Vasilakis, D. 2009. Assessing the impact on birds of prey of seven established wind farms in Thrace. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Mitilini, Greece, 2009.
Vasilakis, D., Triandaphyllos, A. & Schindler, S. 2009. Flight height and range use of the Eurasian Black Vulture (Aegypius monachus) in Thrace, Greece – implications for Vulture management in relation to proposed wind farms 7th Conference of the European Ornithologists' Union. 21–26 August 2009, Zurich.
Vasilakis, D., Schindler, S., Whitfield, P., Ruiz, C. & Poirazidis, K. 2009. Remote Control Monitoring Techniques to Assess the Impact of Wind Farms on Raptors: a case study from Thrace, NE Greece. Raptor Reasearch Foundation, 2009 Annual Conference, Pitlochry, Scotland, 29 Sept – 4 Oct 2009.
Vrahnakis, M.,S., Kadroudi, M., Kyriazi, E., Vasilakis, D., Kazoglou, Y. & Birtsas, P. 2009. Variation of structural and functional characteristics of grasslands in the foraging areas of the Eurasian black vulture (Aegypius monachus L.). European Grassland Federation Symposium Brno, Czech Republic, 7-9 September 2009.

Μοιράσου το με φίλους