ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκδόσεις

Η Ελλάδα τότε και τώρα. Διαχρονική χαρτογράφηση των καλύψεων γης 1987-2007, Αθήνα 2012
Οδηγός για το περιβάλλον: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Αθήνα 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Προβλήματα & Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Νερού, Αθήνα 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Τουρισμός & Περιβάλλον, Αθήνα 2010
Οδηγός για το περιβάλλον: Νομικός Οδηγός, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη, Αθήνα 2009
Οδηγός για το περιβάλλον: Διαχείριση Απορριμμάτων, Αθήνα 2009
Μέθοδοι Διαχείρισης του Οικοτουρισμού και του Τουρισμού σε Προστατευόμενες Περιοχές, Αθήνα 2003
Σχεδιασμός Δράσεων Πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού, Αθήνα 2001

Factsheets

Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες
Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Υδατοκαλλιέργειες: παρόν και τάσεις ανάπτυξης στις ελληνικές θάλασσες
Τουρισμός: παρόν και τάσεις ανάπτυξης στις ελληνικές θάλασσες
Επαγγελματική αλιεία: παρόν και τάσεις ανάπτυξης στις ελληνικές θάλασσες
Η περιβαλλοντική νομοθεσία κι η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Η περιβαλλοντική νομοθεσία κι η εφαρμογή της στην Ελλάδα (αναλυτικό κείμενο)
Οικοτουρισμός
Τουρισμός, οικονομία και περιβάλλον. Τουρισμός: η χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά, ως πότε όμως; (αναλυτικό κείμενο)
Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ελλάδα
Τα οικονομικά της βιοποικιλότητας

Αναφορές – εκθέσεις

Γαλάζια Ανάπτυξη στη Μεσόγειο: Η πρόκληση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης – Ελλάδα, 2015 (24ΜΒ)
Καθαρές Εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V, 2015
Έκθεση για Οικονομική Βιωσιμότητα των νέων λιγνιτικών Μονάδων Πτολεμαΐδα V και Μελίτη II, 2013
Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση της Αλληλεπίδρασης Μεσογειακής Φώκιας- Αλιείας στην Ελλάδα, 2009

Προτάσεις και παρεμβάσεις

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα
Επιστολή WWF Ελλάς προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα,, Μάιος, 2017
Επιστολή 31 ΜΚΟ σε Υπουργούς Περιβάλλοντος της ΕΕ για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών", Φεβρουάριος, 2017
Επιστολή WWF Ελλάς σε Έλληνες ευρωβουλευτές για την καταψήφιση 2 τροπολογιών που δίνουν στην Ελλάδα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών", Φεβρουάριος, 2017
Επιστολή WWF Ελλάς προς Ευρωπαίους ευρωβουλευτές σχετικά με τροπολογίες των άρθρων 10γ και 10δ της αναθεώρησης της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, Φεβρουάριος 2017.
Ανοικτή επιστολή WWF – Greenpeace προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με τη διαδικασία της Σεβίλλης, Οκτώβριος 2016.
Επιστολή WWF Ελλάς προς τα μέλη της Επιτροπής ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Οκτώβριος 2016.
Σχόλια WWF Ελλάς για το νομοσχέδιο σχετικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων εξορύξεων υδρογονανθράκων, Ιούλιος 2016
Σχόλια WWF Ελλάς επί του νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, Μάρτιος 2016
Σχόλια WWF Ελλάς επί του υπό διαβούλευση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Δεκέμβριος 2015
Έκτακτη παρέμβαση WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», Νοέμβριος 2015
Επιστολή WWF Ελλάς προς Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ανάκληση του αιτήματος επαναλειτουργίας της λιγνιτικής μονάδας “Πτολεμαΐδα ΙΙΙ”, Οκτώβριος 2015
Επιστολή WWF Ελλάς στους Έλληνες ευρωβουλευτές για το ζήτημα του αιτήματος χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO2, Οκτώβριος 2015
Επιστολή WWF Ελλάς για το ευρωπαϊκό και κλιματικό πακέτο 2030 προς ΥΠΕΚΑ, 2014
Προτάσεις WWF Ελλάς για ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο του ενεργειακού και κλιματικού πακέτου του 2030, 2014
Επιστολή WWF Ελλάς: Ψηφοφορία της 5ης Φεβρουαρίου για το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο 2030, 2014
Ζωντανή ελληνική οικονομία για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, 2013
Στα αγγλικά, 2013
Επιστολή προς Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με ΔΣ Πράσινου Ταμείου, 2013
Προτάσεις WWF για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 2013
Κοινή επιστολή 10 ΜΚΟ για ν/σ Υπουργείου Τουρισμού, 2013
Θέσεις του WWF Ελλάς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 2013
Επιστολή για κωδικοποίηση του Δικαίου Περιβάλλοντος, 2013
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, 2013
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου για τον τουρισμό υπαίθρου, 2012
Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις», 2011
Σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων για το σχέδιο κ.υ.α. «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» και σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2011
Ενημέρωση προς βουλευτές για νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ, 2011
Περιβαλλοντική αξιολόγηση Επιτροπής Μπαρόζο 2004- 2009
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, 2009
Πολιτεία για το περιβάλλον: Πρόταση για εθνικό σύστημα διακυβέρνησης, 2008
Αξιολόγηση σχεδιασμού στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων περιόδου 2007-2013 (Δ' ΚΠΣ), σύνοψη, 2007
How green is the future of EU Cohesion Policy?, 2007
Κοινή θέση περιβαλλοντικών οργανώσεων στο προτεινόμενο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, 2007
Προσχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2007
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, 2007
Ξηρασία στη Μεσόγειο – προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή της, 2006
Περιφερειακή πολιτική και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 2003

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Σβορώνου Ε. & Συμβουλίδου Μ. (2009), "Μέθοδοι και Εργαλεία Σχεδιασμού των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού", Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού. Σχεδιασμός, Management και Marketing, (Σωτηριάδης, M. & Φάρσαρη, M.eds.), Aθήνα: Introbooks: σελ. 81-105
Svoronou E.& Holden A. (2005), "Ecotourism as a Tool for Nature Conservation: The Role of WWF Greece in the Dadia-Lefkimi-Soufli Forest Reserve in Greece", Journal of Sustainable Tourism, Vol. 13, No5, 2005

Ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια

Συμπεράσματα Ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το WWF Ελλάς και το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ στις 16/5/2011 με θέμα: «Ελληνική Δασοπονία: Ένα μεγάλο πλεονέκτημα και για την ελληνική οικονομία», 2011
Ημερίδα για τη Χρηματοδότηση του Δικτύου Natura 2000, Αθήνα, 2006

Μοιράσου το με φίλους