Δουλεύουμε για τη φύση, στη φύση

Έβρος | Βόρεια Πίνδος | Πρέσπα | Ζάκυνθος | Νησιωτικοί Υγρότοποι | Πυρόπληκτες περιοχές | Εξειδικευμένες δράσεις για είδη

 

Νησιωτικοί Υγρότοποι

© Κ. Παραγκαμιάν / WWF-Ελλάς

Η ανυπολόγιστη οικολογική αξία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων είναι πλέον γνωστή και ευρύτατα αναγνωρισμένη χάρη στη συστηματική δράση του WWF Ελλάς από το 2004.

Τη χρονιά που μας πέρασε, το WWF Ελλάς συνέχισε τη συστηματική καταγραφή των υγροτόπων των νησιών, την τεκμηρίωση της οικολογικής αξίας τους και των απειλών που αντιμετωπίζουν.

Προωθήσαμε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέτρα προστασίας και αναχαιτίσαμε κακές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό:

*Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης.