Δουλεύουμε για τη φύση, στη φύση

Έβρος | Βόρεια Πίνδος | Πρέσπα | Ζάκυνθος | Νησιωτικοί Υγρότοποι | Πυρόπληκτες περιοχές | Εξειδικευμένες δράσεις για είδη

 

Εξειδικευμένες δράσεις για είδη

© Jacques TROTIGNON / WWF-Canon

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών», το 2009 ολοκληρώσαμε τις καταγραφές των πληθυσμών του Κόκκινου Ελαφιού στην Πάρνηθα και του Τσακαλιού στην Πελοπόννησο και την Χαλκιδική. Τα συμπεράσματα και των δύο αυτών δράσεων βρίσκονται στη φάση της τελικής επιστημονικής αξιολόγησης και θα δημοσιοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκινήσαμε και έναν κύκλο καταγραφών του πληθυσμού του Τσακαλιού στην περιοχή του Έβρου, η οποία και συνεχίζεται.

Κατά το προηγούμενο έτος, ολοκληρώθηκε επίσης και το πρόγραμμα LIFE MOFI, με αντικείμενο τη μείωση της αλληλεπίδρασης μεσογειακής φώκιας και παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα, το οποίο υλοποίησε η ΜΟm, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και το WWF Ελλάς.

Αναλάβαμε επίσης συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία του γαλαζόπτερου τόνου, οι οποίες αν και στη βάση τους κινήθηκαν κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, συμπεριελάμβαναν και κάποια παρουσία στο πεδίο. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη συνεργασία των Μεσογειακών γραφείων του WWF στο αντικείμενο του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και της Αλιείας.

Τέλος, συμμετείχαμε στην έναρξη δύο σημαντικών συνεργασιών με αντικείμενο αφενός την προστασία των κητωδών στις ελληνικές θάλασσες και αφετέρου την καταγραφή και προστασία των πεδίων «τραγάνας», η οποία και αποτελεί ένα προστατευόμενο είδος κοραλλιού των ελληνικών θαλασσών. Τα αποτελέσματα και των δύο αυτών συνεργασιών θα είναι γνωστά μέσα στο 2010.