Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα

Εκστρατεία «Το κλίμα είναι στο χέρι σου!» | Πολιτική για το φυσικό περιβάλλον | Πολιτική για τη θάλασσα | Επείγουσες παρεμβάσεις | «Στενό μαρκάρισμα» στους πολιτικούς | «Άγρυπνο» μάτι για την περιβαλλοντική νομοθεσία

 

Πολιτική για τη θάλασσα

© Γ. Παξιμάδης / WWF-Ελλάς

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του διεθνούς WWF για βιώσιμη αλιεία, η οργάνωσή μας ένωσε τη φωνή της με τη μεγάλη συμμαχία περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προστασία του ερυθρού τόνου που δυστυχώς κινδυνεύει με πληθυσμιακή κατάρρευση. Κοινός στόχος της διεθνούς προσπάθειας ήταν η απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου μέσω της ένταξης του στο παράρτημα Ι της Συνθήκης CITES* και η λήψη μέτρων προστασίας του στo πλαίσιo της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Τονοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Επίσης, σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα WWF της Ευρώπης και ειδικά της Μεσογείου, εργαστήκαμε για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, υποβάλλοντας και προωθώντας τις θέσεις μας για μία βιώσιμη αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, συμμετείχαμε και στην παραγωγή ενός εξαιρετικού ντοκιμαντέρ του διεθνούς WWF, με τίτλο «Net gains», το οποίο προβάλλει επιτυχημένα παραδείγματα βιώσιμης αλιευτικής διαχείρισης στην Ευρώπη. Επιπλέον, μαζί με άλλες 12 Ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις, κάναμε έκκληση στα αρμόδια υπουργεία για την άμεση λήψη διαχειριστικών μέτρων της αλιείας για την προστασία ενός από τους τελευταίους πληθυσμούς κοινού δελφινιού της Μεσογείου στην περιοχή Natura 2000 του εσωτερικού αρχιπελάγους του Ιονίου.

Επίσης, σε στενή συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση MOm, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα LIFE “MOFI” που είχε ως στόχο τη μείωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ παράκτιων ψαράδων και της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας Monachus monachus. Κορωνίδα και κατακλείδα της συνεργασίας αυτής ήταν η ολοκλήρωση σχεδίου δράσης, ώστε να μειωθεί η θνησιμότητα της φώκιας που σχετίζεται με την αλιεία και η απώλεια εισοδήματος των αλιέων που προκαλεί η φώκια, και να προστατευθούν αποτελεσματικά οι ιχθυοπληθυσμοί από τους οποίους εξαρτώνται και οι δυο.

Τέλος, πολύ σημαντική ήταν και η συνεργασία μας με τη Greenpeace, με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένης κοινής πρότασης Ελληνικών ΜΚΟ και ακαδημαϊκών φορέων για την αποτελεσματική προστασία σημαντικών θαλάσσιων περιοχών μέσα από την ένταξή τους στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000

* CITES: (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Η Συνθήκη σχετικά με το διεθνές εμπόριο στα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας.