Δουλεύουμε με τους πολίτες

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Κοινωνία των πολιτών και εθελοντισμός | Επιχειρήσεις | Επιστημονική τεκμηρίωση

 

Επιστημονική τεκμηρίωση

Στόχος αυτού του τομέα δράσης είναι η συνεισφορά στην ευρύτερη επιστημονική γνώση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η υποστήριξη της σχετικής εκπαίδευσης και η διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφορίας.

Κατά το 2009, ο τομέας αυτός επικεντρώθηκε στα ακόλουθα:

Η δεύτερη, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΘΙΑΓΕ, αφορά την καταγραφή των δασικών πυρκαγιών των τελευταίων 25 ετών και την ανάλυση των αιτίων και συνθηκών τους. Και τα δύο αποτελούν ιδιαίτερα φιλόδοξα έργα, τα οποία θα ολοκληρωθούν και θα παρουσιαστούν μέσα στο 2010.