Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα

Εκστρατεία «Το κλίμα είναι στο χέρι σου!» | Πολιτική για το φυσικό περιβάλλον | Πολιτική για τη θάλασσα | Επείγουσες παρεμβάσεις | «Στενό μαρκάρισμα» στους πολιτικούς | «Άγρυπνο» μάτι για την περιβαλλοντική νομοθεσία

 

Επείγουσες παρεμβάσεις

© Μ. Βόντας / WWF-Ελλάς

Πάντα με απώτερο όραμα την τροχιοδρόμηση της εθνικής πολιτικής σε μια οδό οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης, σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της οργάνωσής μας αποτελεί ο αγώνας για την ακύρωση περιβαλλοντικά καταστροφικών έργων και για διατύπωση ορθών και ολοκληρωμένων εναλλακτικών λύσεων για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Μέσα στο 2009, η οργάνωσή μας διατύπωσε επείγουσες παρεμβάσεις για τα έργα εκτροπής του ποταμού Αχελώου, τα σχέδια μεταφοράς νερού από τον Αώο προς τη Λίμνη Ιωαννίνων, τη διαχείριση των απορριμμάτων στις πόλεις και τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.