Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα

Εκστρατεία «Το κλίμα είναι στο χέρι σου!» | Πολιτική για το φυσικό περιβάλλον | Πολιτική για τη θάλασσα | Επείγουσες παρεμβάσεις | «Στενό μαρκάρισμα» στους πολιτικούς | «Άγρυπνο» μάτι για την περιβαλλοντική νομοθεσία

 

Πολιτική για το φυσικό περιβάλλον

Ως κατ’ εξοχήν αντικείμενο δράσης του WWF Ελλάς, το φυσικό περιβάλλον κατέχει εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα της οργάνωσης. Οι παρεμβάσεις μας για διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής για την προστασία των φυσικών βιοτόπων και των απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας για το 2009 συνοψίζονται στις εξής:

*Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace.