Δουλεύουμε για τη φύση, στη φύση

Έβρος | Βόρεια Πίνδος | Πρέσπα | Ζάκυνθος | Νησιωτικοί Υγρότοποι | Πυρόπληκτες περιοχές | Εξειδικευμένες δράσεις για είδη

 

Πυρόπληκτες περιοχές

© Γ. Βελλίδης / WWF-Ελλάς

Οι δράσεις μας για την παρακολούθηση και προστασία των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών», το οποίο και ξεκίνησε αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ακριβής και έγκαιρη αποτίμηση των επιπτώσεων των πυρκαγιών και η μετέπειτα παρακολούθηση και προστασία των πυρόπληκτων περιοχών.

Το 2009, οι δράσεις πεδίου στις πυρόπληκτες περιοχές συμπεριέλαβαν: