Το περιβάλλον στην πολιτική ατζέντα

Εκστρατεία «Το κλίμα είναι στο χέρι σου!» | Πολιτική για το φυσικό περιβάλλον | Πολιτική για τη θάλασσα | Επείγουσες παρεμβάσεις | «Στενό μαρκάρισμα» στους πολιτικούς | «Άγρυπνο» μάτι για την περιβαλλοντική νομοθεσία

 

«Άγρυπνο» μάτι για την περιβαλλοντική νομοθεσία

© Β. Κοκκινίδης / WWF-Ελλάς

Εδώ και πέντε χρόνια βρισκόμαστε σε σταθερή επαγρύπνηση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το 2006 δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό «μάτι», μια ειδική σελίδα στον ιστότοπο της οργάνωσης, για την παρακολούθηση των προβλημάτων στην τήρηση της Κοινοτικής νομοθεσίας, αφού στη χώρα μας το νομοθετικό έργο για τα ζητήματα περιβάλλοντος δυστυχώς περιορίζεται στην ασθμαίνουσα και προβληματική εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ. Αυτό το διαδικτυακό «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» ανανεώνεται κάθε δύο μήνες. Όπως με συνέπεια πράττουμε από το 2005, έτσι και το 2009 εκδώσαμε την ετήσια έρευνα με τίτλο «Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα – Ετήσια έκθεση 2009», στην οποία παρουσιάζονται διεξοδικά οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.