Δουλεύουμε για τη φύση, στη φύση

Έβρος | Βόρεια Πίνδος | Πρέσπα | Ζάκυνθος | Νησιωτικοί Υγρότοποι | Πυρόπληκτες περιοχές | Εξειδικευμένες δράσεις για είδη

 

Έβρος

© Γ. Αζορίδης / WWF-Ελλάς

Ο Νομός Έβρου, κατατάσσεται σε μία από τις πιο οικολογικά ιδιαίτερες περιοχές της Ευρώπης. Τα γνωστά Εθνικά Πάρκα του Δάσους της Δαδιάς και του Δέλτα του Έβρου, στα οποία η οργάνωση εργάζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τόσο από το τοπικό γραφείο όσο και από την Αθήνα, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικά για το Δάσος της Δαδιάς, η οργάνωση είναι υπερήφανη για τον κομβικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη διεξοδική μελέτη και την αποτελεσματική θεσμική προστασία αυτού του σπάνιου βιοτόπου.

Τη χρονιά που πέρασε, συνεχίσαμε να εργαζόμαστε σε πολλά επίπεδα, με στόχο να τεκμηριώσουμε την αξία και τα προβλήματα αυτών των περιοχών, να συνεισφέρουμε στην υιοθέτηση σωστών διαχειριστικών πρακτικών και να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από σημαντικές απειλές. Ανάμεσα στις δράσεις που υλοποιήσαμε στην περιοχή, ξεχωρίζουν οι ακόλουθες: