Δουλεύουμε με τους πολίτες

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Κοινωνία των πολιτών και εθελοντισμός | Επιχειρήσεις | Επιστημονική τεκμηρίωση

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

© Μ. Συμβουλίδου / WWF-Ελλάς

Οι δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του WWF Ελλάς, στοχεύουν τόσο στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μελλοντικών πολιτών, όσο και στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ως διαύλου επικοινωνίας με την οικογένεια και το σπίτι. Προς αυτή την κατεύθυνση, παράγεται και διανέμεται εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνονται παρουσιάσεις σε σχολεία και εκδηλώσεις για τα παιδιά και υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Κατά το 2009, οι δραστηριότητές μας σε αυτούς τους τομείς περιέλαβαν τα ακόλουθα: