Δουλεύουμε με τους πολίτες

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Κοινωνία των πολιτών και εθελοντισμός | Επιχειρήσεις | Επιστημονική τεκμηρίωση

 

Κοινωνία των πολιτών και εθελοντισμός

Η κινητοποίηση των πολιτών, η ενδυνάμωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η τόνωση και αξιοποίηση του εθελοντισμού, αποτελούν στρατηγικές επιλογές και εγγενή κομμάτια της δράσης του WWF Ελλάς. Η οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων, η νομική υποστήριξη πολιτών, η διερεύνηση καταγγελιών, η συνεργασία με τοπικές πρωτοβουλίες και η ενδυνάμωση των τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι μερικές από τις δράσεις της οργάνωσης σε αυτό τον τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο το 2009 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: