Δουλεύουμε με τους πολίτες

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Κοινωνία των πολιτών και εθελοντισμός | Επιχειρήσεις | Επιστημονική τεκμηρίωση

 

Επιχειρήσεις

Στόχος του νέου αυτού τομέα δράσης της οργάνωσης είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και η προώθηση ορθών πρακτικών και λύσεων, μέσα από την κατάρτιση, την κριτική παρέμβαση και τις συνεργασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2009 συνεχίσαμε τις εργασίες για τη δημιουργία ενός προγράμματος ουσιαστικής περιβαλλοντικής κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών απολογισμών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επίσης, θέσαμε τις βάσεις για δύο πολύ σημαντικές συνεργασίες με αντίστοιχες επιχειρήσεις του χώρου του λιανεμπορίου (Carrefour και Ηλεκτρονική), με στόχο αφενός την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και αφετέρου την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.