Θύμιος Παπαγιάννης Πρόεδρος Δ.Σ.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει μια συγκλονιστική εθνική κρίση. Σε πρώτο επίπεδο εμφανίζεται ως οικονομική, αλλά στην ουσία της έχει βαθύτατες κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές προεκτάσεις. Συνδέεται κυρίως με τα πρότυπα ζωής και ανάπτυξης που η ελληνική κοινωνία και η ηγεσία της υιοθέτησε –ή τουλάχιστον υλοποίησε χωρίς ενδοιασμούς– για τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. Δηλαδή την ανάδειξη του χρήματος ως μοναδικής αξίας, την υπερβολική κατανάλωση, την απαξίωση της εργασίας και της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, την ανοχή όλων των μορφών της παραβατικότητας. Όλα αυτά βέβαια –και άλλα πολλά– συντέλεσαν στη διάλυση της υπαίθρου και των κοινωνικών δομών, με καταστρεπτικές επιπτώσεις, στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, στην ουσία δηλαδή της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

Η εθνική αυτή κρίση όμως εμπεριέχει και θετικά στοιχεία, εάν αντιμετωπιστεί με νηφαλιότητα και θάρρος. Γιατί διευκολύνει την κατανόηση της παθογένειας που μαστίζει την κοινωνία μας και έτσι επιτρέπει την αντιστροφή της ιδεολογίας και των πρακτικών του παρελθόντος. Επιβάλλει δηλαδή τη ριζική αλλαγή των προτύπων ζωής και ανάπτυξης, την αναζήτηση σε όλους τους τομείς της ποιότητας και του μέτρου, τον περιορισμό της άκρατης κατανάλωσης, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, τη δραστικής αναβάθμιση της παιδείας –που σήμερα βρίσκεται στο ναδίρ–, τη στροφή της οικονομίας προς την αειφορία.

Το WWF Ελλάς, στα 20 χρόνια λειτουργίας του, έχει πολλά προσφέρει σε αυτό τον τόπο σε σχέση πάντα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ορθολογικής –ή αειφόρου– χρήσης των πόρων. Στην τωρινή συγκυρία, οι προσπάθειες αυτές δεν είναι επαρκείς. Πρέπει σήμερα η οργάνωσή μας –σε στενή συνεργασία με όσες υγιείς δυνάμεις υπάρχουν ακόμα και θέλουν να δράσουν συλλογικά– να διατυπώσει ένα καινούργιο όραμα για αυτή τη χώρα, τόσο στο προσωπικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, και να προτείνει τρόπους για την υλοποίηση του, τουλάχιστον σε κάποιους καίριους τομείς. Ένα όραμα για καλύτερο και λιτότερο τρόπο ζωής, συνδεδεμένο με το κλίμα και τα χαρακτηριστικά του τόπου, και για μιαν οικονομία που θα είναι δημιουργική και βιώσιμη και όχι παρασιτική και αναλώσιμη, που θα διαφυλάσσει και θα αξιοποιεί την κληρονομιά αυτού του τόπου, που θα περιορίσει τη διαφθορά και θα ξαναδώσει στη χώρα μας τη χαμένη της αξιοπρέπεια.

 

 

Δημήτρης Καραβέλλας Διευθυντής WWF Ελλάς

Το 2009 σημαδεύτηκε από κρίσιμες εξελίξεις στο περιβαλλοντικό σκηνικό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με την παγκόσμια οικονομική κρίση να εξακολουθεί να προβληματίζει, και πριν ακόμα συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος για την εθνική οικονομία, οι ηγέτες του κόσμου συναντήθηκαν στην Κοπεγχάγη με ξεκάθαρη λαϊκή επιταγή να αντιμετωπίσουν το κορυφαίο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, χωρίς όμως να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Στην Ελλάδα, οι μεγάλες καλοκαιρινές πυρκαγιές που κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα πολύτιμης δασικής γης στην Αττική, την Εύβοια και τη Ζάκυνθο απέδειξαν ότι το πάθημα του 2007 δεν είχε γίνει μάθημα.

Η χρονιά σημαδεύτηκε και από μια σειρά θετικών γεγονότων, τα οποία ήλθαν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του WWF Ελλάς με τη συνεργασία πολιτών και οργανώσεων. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της οργάνωσης αφορούν τον αποκλεισμό του ρυπογόνου λιθάνθρακα από το εθνικό ενεργειακό μίγμα, αλλά και τη σύσταση του νέου υπουργείου περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Το 2010 δυστυχώς ξεκίνησε υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες. Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας μοιραία φαίνεται να θέτει – τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών προτεραιοτήτων - την προστασία του περιβάλλοντος σε δεύτερη μοίρα.

Μια τέτοια στρατηγική θα οδηγήσει τη χώρα σε ακόμα βαθύτερα προβλήματα. Γνωρίζουμε ωστόσο και τεκμηριώνουμε συνεχώς, ότι οι φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της χώρας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Αυτό θα επιδιώξουμε να καταστήσουμε σαφές προς την Πολιτεία τη χρονιά που διανύουμε.

Όσο δύσκολη όμως είναι η πραγματικότητα, τόσο χειροπιαστή και συγκεκριμένη είναι η έξοδος από την κρίση. Εμείς και εσείς, ο κόσμος που απαρτίζει και δυναμώνει το WWF Ελλάς, παραμένουμε ακλόνητοι στις οικολογικές επάλξεις, με προτάσεις και λύσεις που δείχνουν το δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον.